Tájékoztató

Az Ügyfélszámla a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-vel kötött Keretszerződés alapján megnyitott az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, korlátozott rendeltetésű számla, amely kizárólag a HOLD Alapforgalmazó Zrt. által nyújtott befektetési szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatás során igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó tranzakciók lebonyolítására szolgál. Az Ügyfélszámlára történő utalásokat az utalások devizanemétől függően a HOLD Alapforgalmazó Zrt. magyar forint, euró és USA dollár devizanemben tartja nyilván.