WTO – Kereskedelmi Világszervezet

A WTO (Word Trade Organization) egy 1995-ben létesült nemzetközi szervezet, melynek célja a nemzetközi kereskedelem támogatása, liberalizálása.

A magyarul Kereskedelmi Világszervezetként emlegetett szervezet a még Bretton Woods-i rendszer részeként életre hívott Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) utódjaként létesült. Tevékenysége során küzd a protekcionista politikákkal, célja a vámok csökkentése, illetőleg megszüntetése. Továbbá a külkereskedelmi viták rendezésére is megfelelő platformot nyújt.

A WTO céljai

A WTO az alábbi hat céllal rendelkezik.

  • A nemzetközi kereskedelem szabályainak meghatározása és betartatása
  • Fórum biztosítása a kereskedelem további liberalizációjával kapcsolatos tárgyalásokhoz
  • A kereskedelmet érintő viták rendezése
  • A döntéshozatali folyamatok átláthatósásának javítása
  • Más, a világgazdaság irányításában részt vevő, jelentős nemzetközi gazdasági intézményekkel és szervezetekkel történő együttműködés
  • A fejlődő országok segítése, azok bevonása a nemzetközi kereskedelmi véráramba

A szervezet működésének céljaként meghatározható továbbá, hogy segítse, megvédje a kicsi országokat a nagyobb alkuerejű országokról. A WTO szabályai előírják minden tagországnak minden tag számára egyenlő feltételeket biztosítását. Fontos továbbá, hogy a szabályok segíthetik az államokat megvédeni saját belső lobbiszervezeteiktől is.

Kereskedelmi Világszervezet kialakulása

Az 1980-as években mindinkább növekedett az igény egy erős multilaterális szervezet létrehozására a világkereskedelem szabályozásához, illetve az esetlegesen felmerülő kereskedelmi viták rendezéséhez pártatlan félként. Az igények először a GATT miniszteri konferenciái közül az úgynevezett Uruguay-fordulón kerültek megfogalmazásra 1994-ben. A konferencián a tagok megállapodtak a Világkereskedelmi Szervezet létrehozásáról, illetve nemzetközi kereskedelmi kooperáció kiterjesztésesről és a szellemi tulajdonjogok alapszabályáról.

A szervezet 2021-ben 164 tagot számlál. A legújabb tagok között említhető Libéria és Afganisztán, mely országok 2016 júliusában csatlakoztak. A szervezet tagjain túl a szervezetet érintően megemlíthető még a 25 megfigyelői státuszban lévő ország is. Jelentőségét mutatja, hogy tagjai közötti zajlik a világkereskedelem több, mint 90 százaléka.

WTO pozitív és negatív hatása

A szervezet gazdaságilag pozitív hatása, hogy összekapcsolja az országokat, segíti gazdasági növekedésüket. A globális piac megteremtésének azonban gyakran emlegetett kritikája a kereskedelem és termelés következtében kibontakozó természeti és ökológiai pusztítás, illetve az, hogy a termelés során sok esetben nem foglalkoznak a munkaerőt érintő alapvető emberi jogokkal és munkakörülményekkel. A szervezet gyakorta fő célpontja a különféle antiglobalista szervezeteknek.