Vállalati kötvény

A vállalati kötvény olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet vállalatok bocsájtanak ki. A vállaltnak ez egy lehetséges módszere tőkebevonásra.

A kötvényt kibocsátó vállalat kötelezettséget vállal a befektetővel szemben, hogy a kötvényen megjelölt pénzösszeget, a kötvény névértékét az előre meghatározott feltételek és időpontok szerint kamatokkal együtt visszafizeti.

A vállalati kötvényhez kapcsolódó legfontosabb fogalmak

Kibocsátónak nevezzük azt a vállalatot, amely forrásbevonás céljából kibocsájtja a kötvényeket. A kibocsátók változó hitelbesorolással rendelkezhetnek, ami azt hivatott szemléltetni, hogy mennyire megbízható a kibocsátó, mekkora a kockázata az esetleges csődnek, a befektetett összeg elvesztésének. A hitelbesorolást független adatminősítők végzik.

A befektető az a személy, aki megvásárolja a kötvényt és ezáltal kölcsönt nyújt a kibocsátónak. A kötvény névértéke a kölcsön mértéke. Általában a kibocsátó a kötvény lejártakor a névértéket egy összegben visszafizeti a befektetőnek. 

A kamat a kötvény kuponján feltüntetett összeg, melyet az előre meghatározott módon fizet ki a kibocsátó a befektetőnek. Általában alacsonyabb hitelbesorolású kibocsátók magasabb kamattal tudják kibocsájtani a kötvényeiket.

A vállalati kötvény ára

Egy vállalati kötvény árfolyamát számos dolog befolyásolja, többek között:

 • A piaci hozamkörnyezet
 • A kibocsátó hitelbesorolása, fizetőképessége
 • A kötvénybe ágyazott jogok
 • A mögöttes instrumentumok teljesítése
 • A kínálat-kereslet változása (a kötvénypiac likviditása)

Vállalati kötvény típusok

A vállalati kötvények nagyon sok félék lehetnek. Változhatnak áruk, típusuk, kockázataik és más jellemzők alapján is. Ezért mindig érdemes körültekintően megismerni a venni kívánt vállalati kötvényt. A kötvényt kibocsátó intézmények leellenőrzésére az MNB nyilvántartása egy jó eszköz.

Vállalati kötvényeket lehet elsődleges piacon, közvetlenül a vállalattól beszerezni vagy közvetítőn keresztül hozzájuk jutni, de jellemző a kötvények közvetett, másodlagos piacon történő kereskedése is.

A vállalati kötvények több szempont szerint is kategorizálhatóak.

Kamatozásuk szerint

 • A fix kamatozású kötvények meghatározott gyakorisággal fizetik az előre meghatározott kamatokat.
 • A diszkont kötvények nem fizetnek kamatot, ellenben névértékük alatt lehet hozzájuk jutni és a kibocsátó a névértéket fizeti vissza lejáratkor.
 • A változó kamatozású kötvények jellemzően valamilyen referencia kamat alapján számítják saját kamatjukat és így azok előre nem ismertek.
 • Az indexált kamatozású kötvények fizetése feltételes, mértéke egy mögöttes instrumentum (részvény, index vagy deviza árfolyam) teljesítményétől függ.

Az esetleges vállalati csőd esetén fennálló kielégítési sorrend szerint

 • A biztosítékkal fedezett kötvények esetén előre meghatározott biztosíték fedezi a kötvények visszafizetését.
 • Az alárendelt kölcsöntőke megtérítése csőd esetén minden más hitelező kifizetése után esedékes.
 • A nem fedezett kötvény kifizetése a kibocsájtó csődje esetén minden hitelező után (szinte) utolsóként esedékes.

Vissza- és átválthatóság alapján

 • Visszahívható kötvény esetén a kibocsátónak lehetősége van előre meghatározott időpontokban kötvényeinek visszahívására.
 • Visszaváltható kötvény esetén a befektetőnek van lehetősége előre meghatározott időpontokban a kötvények visszaváltására.
 • Átváltható kötvény esetén előre meghatározott időpontokban a befektetőnek lehetősége van a kötvényeket részvényre átváltani.

A vállalati kötvény kockázatai

A vállalati kötvények több különböző kockázattal rendelkeznek, többek között:

 • Kibocsátói kockázattal, mely a kibocsátó esetleges nem teljesítését jelöli.
 • Visszafizetési kockázattal, mely a kibocsátó csődje esetén fellépő visszafizetési sorrendet jelöli.
 • A kibocsátó leminősítésének kockázatával, mely ahogy romlik, úgy emeli az elvárt hozamot és csökkenti a piaci árat.
 • Volatilitás kockázatával, amely jellemzően az opcióval rendelkező kötvényeket érinti
 • Újra-befektetési kockázattal, mely az alacsonyabb hozamon történő újra-befektetést jelöli
 • Kamatkockázattal, mely a különböző hozamelvárások következtében beálló árfolyamváltozásokat jelölik.
 • Inflációs kockázattal, mely a jövőbeni reálérték csökkenését jelöli.
 • Likviditási kockázattal, mely a lejárat előtti visszaváltás kockázatát jelöli.
 • Devizakockázattal, amely a különböző devizák közötti átváltás kockázata.

Kinek éri meg vállalati kötvény vásárlása?

Vállalati kötvényeket azoknak éri meg vásárolni, akik:

 • szeretnének például az állampapír hozamánál nagyobb hozamra szert tenni és vállalják az ezzel járó magasabb kockázatot
 • olyan vállalatba fektetnének, melynek bíznak a jövőjében, ám részvényt nem akarnak vásárolni
 • preferálják a kötvény jellegű befektetéseket
 • szeretnék optimalizálni a kamatadójukat, mivel vállalati kötvényeket kedvező kamatozási formában is lehet vásárolni, például tartós befektetési számlával (TBSZ) vagy nyugdíj-előtakarékossági számlával (NYESZ)

A megfelelő kötvény megtalálásához fontos:

 • elolvasni a kibocsátási tájékoztatót
 • ellenőrizni a kibocsátáshoz szükséges engedélyek meglétét
 • a befektetés védelmének felmérése
 • felmérni az egyéni helyzetét és az ahhoz leginkább illő kötvény típust
 • kérdések esetén bővebb információ kérése az ügyintézőtől