Számlatükör

A számlatükör a könyvelés egyik segédeszköze, amely tartalmazza a számlaosztályok, a számlacsoportok, a számlák és az alszámlák megnevezését és számát.

Alapvetően a könyvelési folyamat során a hivatalos ajánlott verziót alkalmazandó, de emellett figyelembe kell venni az aktuális vállalat sajátos igényeit is.

Számlatükör jelentése

A számlatükör szorosan összefügg a számlakeret és a számlarend fogalmakkal. Ez a három eszköz biztosítja, hogy valamennyi érintett számára a könyvvezetés időben és megbízható módon, valós tartalommal és megfelelő részletességgel rendelkezésre álljon. A közöttük lévő kapcsolatot az alábbi ábra szemlélteti, e szerint a számlatükör a számlakeret egy része, a számlakeret pedig a számlarend egy alrésze.

számlatükör

A számlakeret a különböző könyvelési számlaosztályok rövid tartalmi leírását foglalja magában.

Egységes számlakeret

Az egységes számlakeret a könyvviteli szolgáltatások, a könyvelés során alkalmazott főkönyvi számlák egységes felépített rendszere, amely a számviteli törvényben kerül rögzítésre. Az egységes számlakeret egy egységes rendszert nyújt a gazdálkodó szervek számára, ezáltal segítve számviteli tevékenységük megszervezését, a hatályos számviteli törvénynek megfelelő módon.  

Vállalati szintű számlakeret

Minden vállalkozás rendelkezik egy számlakerettel, mely a saját könyviteli számláik logikus csoportosítását, a számlák részletezését és a könyvelési számlaösszefüggéseket tartalmazza. Az egyéni számlakereteknek összhangban kell lenniük az egységes számlakerettel, ugyanakkor kötelezően alkalmazandó előírás nem létezik.

Számlatükör

A számlatükör a számlakeret részeként egy olyan felsorolás, amely a számlaosztályok, számlacsoportok, számlák és alszámlák megnevezését és számát tartalmazza. A számlaosztályokat egy, a számlacsoportokat kettő, a számlákat három, az alszámlákat négy számjegy jelöli. Ezek a számok tetszőlegesen alakíthatóak és tetszőleges számú karakterből állhatnak.

Minél kevesebb a karakter, annál általánosabb a tétel, minél több a karakter, annál pontosabb. A számviteli törvény az első számjegy –a számlaosztályok – karakterét írja elő, a második karaktertől szabad a választás. Ugyanakkor nagyon sok vállalkozás ugyanazokat a megjelöléseket használja a hivatalos ajánlást követve. Ezen a linken megtekinthető, hogyan néz ki egy teljes számlatükör.

A számlatükör könnyen áttekinthető, logikus és a vállalkozás sajátosságait figyelembe véve személyre szabott kell, hogy legyen. A hivatalosan ajánlott számlatükröt érdemes alkalmazni, hisz így látható át a legkönnyebben a könyvelés a legtöbb érintett számára.