Porteri öt erő modell

A Porteri öt erő modell gyakran alkalmazott módszer a vállalatok stratégiai döntéshozatalai és az iparági elemzések során.

Michael Porter, elismert közgazdász modellje szerint egy adott iparág és a benne tevékenykedő vállalatok jövedelmezőségét öt tényező befolyásolja:

  • az iparágon belüli verseny,
  • az új belépők,
  • a szállítók és a
  • vevők alkupozíciója és
  • a helyettesítő termékek fenyegetése.

A Porter által megalkotott modell segítségével értelmezhető a gazdaság bármely iparágában zajló verseny intenzitása és meghatározható az adott iparág jövedelmezősége is.

Az iparágon belüli verseny

Az első tényező, amit a Porteri öt erő modellben vizsgálnunk kell, az az adott iparágban már zajló verseny és annak szereplői. A versenytársak száma és stratégiája alapvetően meghatározza a vállalatok lehetőségeit. Ha az iparágon belül sok, közel azonos méretű vállalat versenyez egymással, vagyis alacsony a piaci koncentráció, akkor az egyes vállalatoknak kisebb esélye van a verseny befolyásolására. A piacon jelenlévő vállalatok száma a termékek és szolgáltatások megkülönböztethetőségére is hatással van. Így a kevésbé koncentrált piacokon az árakkal való versenyzés az elsődleges stratégia.

Az új belépők fenyegetése

Az új belépők fenyegetése szintén befolyásolja egy vállalat versenyképességét. Meghatározó, hogy milyen könnyen tudnak új versenytársak megjelenni az adott iparágban. Minél könnyebben tudnak piacra lépni új vállalatok, annál alacsonyabb az adott iparág elérhető profitabilitása. Az új versenytársak megjelenésének esélyét a belépési korlátok vizsgálatával lehet meghatározni. A belépési korlátok közé tartoznak az állami előírások és szabályozások, amelyek feltételekhez kötik az új versenytársak megjelenését. További korlát még az iparág induló tőkeszükséglete, az értékesítési csatornákhoz való hozzáférés, az esetleges partnerváltás költségei a fogyasztók számára és akár a földrajzi elhelyezkedésből adódó korlátok is.

A szállítók alku pozíciója a Porteri öt erő modellben

A szállítók alkuerejét befolyásolja a gyártó vállalathoz képest mért nagyságuk, az általuk kínált nyersanyagok és áruk egyedisége, különlegessége és az ágazatban lévő számuk is. Minél nagyobbak a szállítók a vállalathoz képest és minél kevesebben vannak az adott iparágban, annál jobb az alku pozíciójuk, és annál nagyobb hatással tudnak lenni a nyersanyagok áraira.

A vevők alkupozíciója

A Porteri öt erő modell szerint a versenyképességet a vevők alkupozíciója is befolyásolja, ami azt mutatja meg, hogy a vevők mekkora befolyással tudnak lenni vállalat által gyártott termékek áraira. A vevők száma, relatív nagysága és az elérésük költségei határozzák meg a vevők alkuerejét a vállalathoz képest. Minél kevesebb a vevők száma és minél nagyobb a vevők vállalathoz viszonyított mérete annál nagyobb erővel rendelkeznek az árak befolyásolásával kapcsolatban. A vevők alkuerejét csökkenti, ha a vállalat különlegesebb termékeket, kisebb mennyiségben kínál eladásra.

A helyettesítő termékek a Porteri öt erő modellben

Az ötödik versenyképességet befolyásoló tényező a helyettesítő termékek fenyegetése, ezért ezt is figyelembe kell vennünk a Porteri öt erő modell részeként. Ez a tényező azt vizsgálja, hogy léteznek-e olyan termékek a piacon, amellyel közvetlen helyettesíthető a vállalat által gyártott termék. Az üdítő italok helyettesítő terméke például az ásványvíz. Egy termék kereslete rugalmatlan, ha nincs, vagy csak kis számú helyettesítő termék érhető el. A termékek árát alapvetően meghatározza a helyettesítő termékek ára és minősége. Ha a helyettesítő termékek ára alacsonyabb vagy jobb minőségű termék kapható azonos árért, akkor a vevők előbb-utóbb átpártolnak a helyettesítőeső termékre.