P/E mutató

A P/E mutató értéke arról ad információt, hogy a befektetők egy vállalat adott időszaki nyereségének hányszorosáért tudják megvenni az adott vállalat részvényért.

A P/E mutató jelentése

A Price to Earnings mutató egy vállalat részvényének árfolyamát viszonyítja az általa megtermelt egy részvényre jutó nyereséghez (EPS). A mutató a befektetők és az elemzők által gyakran használt fundamentális indikátor. Segítségül szolgál egy részvény elemzésénél és árazásánál.

A P/E mutató számítása, értelmezése

Kiszámításához szükség van az adott vállalat részvényének piaci árára és az adott vállalat egy részvényére jutó nyereségének (EPS) az értékére.

Szeretné megismerni az EPS mutatót is? Olvassa el az erről szóló cikkünket is!

Ezt az értéket a tőzsdén szereplő vállatok gyakran a beszámolójukban is publikálják. Az EPS (Earnings per Share) számítása során a leggyakrabban az elmúlt 12 hónap alatt megtermelt nyereséget használják. A vállalatok közzé szoktak tenni jövőre vonatkozó nyereség-előrejelzéseket is, amik akár a P/E mutató számítása során is felhasználhatók és összehasonlíthatók a múltbéli teljesítménnyel.

P/E ráta kiszámítása

P/E mutató= Részvény piaci ára / Egy részvényre jutó nyereség

A P/E mutató esetében az alacsony érték jelzi az adott részvény alulárazottságát, vagyis, hogy a részvény árfolyamához viszonyítva magas az egy részvényre jutó nyereség. A magasabb P/E érték a túlárazottságot jelenthet vagy azt, hogy a befektetők a jövőben nagy növekedésre számítanak, ami a részvény árában már reflektálódott, de az egy részvényre jutó nyereségben még nem. Különösen sok példát látunk erre a technológiai iparágban, ahol a nagy növekedési potenciállal rendelkező, de még alacsony profitot termelő vállalatok részvényeinek piaci ára magas, míg a jelenleg termelt nyereségük alacsony. Sok befektető mégsem gondolja, hogy túlárazottságról lenne szó, mivel a részvények árfolyama már tartalmazza a jövőbeni nagy növekedést.

A mutató korlátai

A P/E mutató sok más fundamentális indikátorhoz hasonlóan csak egy bizonyos szempont alapján képes jellemezni egy adott vállalatot. Kizárólag ez alapján nem feltétlenül lehet felelős befektetési döntéseket hozni.

A mutató egyik hátránya, hogy értékét a részvényárfolyamon kívül kizárólag a nyereség befolyásolja. Ez egyrészt kizárja a veszteséges vállalatok P/E alapján történő összehasonlítását. Másrészt nem szolgáltat információt arról, hogy az adott vállalat a nyereséget milyen tőkeszerkezet mellett érte el. Így a P/E mutató könnyen jobbnak jelezhet egy eladósodott vállalatot, egy kisebb nyereséget termelő, de önfenntartó vállalatnál. Másrészt a különböző szektorokban tevékenykedő vállalatok esetén teljesen eltérő is lehet a jövedelmezőség, így érdemes azonos szektorban működő vállalatokat összehasonlítani.