OTC piac

Az OTC piac, egy olyan nem központosított másodlagos piac, ahol a tranzakciókat a résztvevők közötti kétoldalú megállapodások alapján formalizálják.

Az OTC piac jelentése

Más szavakkal, a szerződés feltétele a két résztvevő fél megegyezésén alapszik,  központosított szabályozó beavatkozása nélkül.

Az OTC (“over the counter”, “pulton át történő kereskedelem”) alatt más néven tőzsdén kívüli, vagy származtatott értékpapírpiacot értjük. Az OTC piac sajátossága, hogy kevésbé szabályozott, szabványosított, mint a tőzsdei ügyletek. Az értékpapírok kibocsátóiról kevesebb információ áll rendelkezésre, valamint maguk az értékpapírok kevésbé likvidek. A kereskedők kétoldalú ajánlatokat hoznak nyilvánosságra, a kereskedés általában elektronikus úton történik. A tőzsdén kívüli piac különbözik a hagyományos tőzsdétől, mivel decentralizált és nem egy helyszínen zajlik a kereskedés.

OTC piacok fő jellemzői

A szervezett piacokra, például tőzsdékre szabályozott rendszer vonatkozik, és általuk szabványosított eszközök cserélnek gazdát. Bizonyos vállalatok azonban, a tőkéjük növelése érdekében nem a tőzsdén értékesítik a részesedésüket. Ez egy alternatív megoldás azoknak a vállalatoknak is, amelyek nem felelnek meg a tőzsdei bevezetés követelményeinek. Emellett a piaci szereplők saját termelésükhöz vagy befektetési politikájukhoz igazíthatják a szerződések feltételeit. Az OTC piacok központi szereplői a befektetési bankok, akik méretükből és széles ügyfélkörükből adódóan töltik be a ’market maker’ szerepét.

A tranzakciók alapja a felek közötti garancia. A műveleteket nem központosított platformon, hanem elektronikus vagy telefonos kommunikáción keresztül hajtják végre. Bár felügyelet nélküli piacról van szó, résztvevői felügyelet alatt állnak. Valójában egyre több szabályozás érinti őket.

OTC piacok előnyei

A tőzsdén kívüli piacok előnyei között megemlíthetjük a következőket:

  • Kereskedelmi platformot kínál olyan kisebb és kevésbé likvid vállalatok számára, amik nem jogosultak a hagyományos tőzsdei bevezetésre például családi vállalatok vagy más kisebb vállalkozások.
  • A befektetők és a vállalatok számára egyaránt költséghatékonyabbak az OTC piacok, mint a szokásos tőzsdék, mivel alacsonyabb az új kibocsátások költsége és alacsonyabbak a befektetők kiszolgálási költségei.
  • A szerződési feltételek a felek igényei szerint rugalmasan alakíthatóak.

Hátrányai

Az előnyök mellett fontos megemlíteni a következő hátrányokat is:

  • Mivel az OTC piacok központilag nincsenek szabályozva, ha probléma merülne fel egy ügylet kapcsán, sokkal kevesebb a lehetőség jogorvoslatra, mint egy tőzsdei ügylet kapcsán.
  • Az elszámolóház vagy a tőzsde hiánya megnövelt hitel- vagy nemteljesítési kockázatot eredményez az egyes tőzsdén kívüli kereskedéskor.
  • A kockázat pontos jellege és hatóköre a szabályozók számára ismeretlen, ami fokozott szisztémás kockázathoz vezet.

Másik nagy hátránya az OTC piacoknak az átláthatóság hiánya, ami növeli a csalás lehetőségét.