Önsegélyező pénztár

Az önsegélyező pénztár az önkéntes pénztárak kevésbé ismert formája az önkéntes nyugdíjpénztár és egészségügyi pénztárak mellett. 

Csakúgy, mint társai esetében, önsegélyező pénztárba történő befizetéskor is igényelhető adókedvezmény a befizetett összeg százalékában. Fontos kiemelni, hogy az önsegélyező pénztári számlán felhalmozott összeget – az egészségügyi pénztárakhoz hasonlóan – nemcsak a pénztártag, de annak hozzátartozója is igénybe veheti.

Az önsegélyező pénztár felhasználása

Az önsegélyező pénztárban gyűjtött összeg különböző öngondoskodási szolgáltatásokra használható fel. A főbb felhasználási lehetőségek a következő csoportokat foglalják magukban:

 • Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások: a magzat 91 napos korától megszületéséig, a gyermek megszületése, örökbefogadása, valamint a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása esetén vehetőek igénybe.
 • Munkanélküliségi ellátások: nyugdíjellátásra nem jogosult személyek igényelhetik a munkanélküli segély és annak alapjául szolgáló jövedelem különbségének összegében.
 • Tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek: a törvény által meghatározott tűz- és elemi károk bekövetkezése esetén.
 • Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek: a pénztártag kieső jövedelmének részleges vagy teljes pótlásaként, vagy megváltozott munkaképesség esetén nyújtható.
 • Hátramaradottak segélyezése halál esetén: pénztártag vagy közeli hozzátartozójának halála esetén a hátramaradottak részére nyújtható.
 • Nevelési, évkezdési, tanévkezdési (beiskolázási) támogatás: meghatározott törvényi feltételek mellett gyermekek számára tankönyv, taneszköz, ruházat vásárolható, továbbá egyes államilag elismert felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25 évesnél fiatalabb tanulók költségtérítése, kollégiumi vagy albérleti díja kifizethető.
 • Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása
 • Közüzemi díjak: törvényben meghatározott védendő fogyasztónak minősülő pénztártag által fizetendő közüzemi díjak (villamos energia, gáz, ivóvíz, csatornadíj) megtérítésére biztosítható. A közüzemi díjak finanszírozására fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet.
 • Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatásaamelyet a pénztár közvetlenül a folyósító hitelintézet részére fizethet meg.
 • Otthoni gondozás költségeinek fedezése a pénztártag vagy hozzátartozója részére.
 • Idősgondozás támogatása a pénztártag vagy hozzátartozója részére.
 • Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás, amely a Braille írással készült könyvek, magazinok árának, a vakvezető kutyával összefüggő költségek támogatása, valamint vak pénztártag, vagy pénztártag vak közeli hozzátartozója részére hangoskönyv és elektronikus könyv vásárlásának támogatása lehet.
 • Életvitelt elősegítő szolgáltatás: mozgáskorlátozott vagy fogyatékos személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása.

Fontos kitétel, hogy az önsegélyező pénztárban tartott összeg - függetlenül attól, hogy egyéni vagy munkáltatói befizetés - csak 180 napon túl használható fel. Ez alól kivétel a gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása, amely esetben az összeg azonnal felhasználható.

Az önsegélyező pénztárak tartalékai

Az önsegélyező pénztárba befizetett összeg általánosan három tartalékba kerül:

 • Fedezeti tartalék: ebből történik a későbbi szolgáltatások finanszírozása, valamint ez az az összeg, amelynek fialtatásával további felhasználható keretre tehetünk szert
 • Működési tartalék: az adott pénztár ebből a keretből fedezi működési költségeit
 • Likviditási tartalék: a önsegélyező pénztár fizetőképességének biztosítását szolgálja

A három tartalék közötti megoszlást az önsegélyező pénztár alapszabálya határozza meg. Belépéskor érdemes szemügyre vennünk ezeket az arányokat, különösképp a működési tartalék hányadára. A működési tartalék megfizetésén túl a pénztártagoknak érdemes a kártyás, elektronikus, és egyéb nem alapvető szolgáltatások díját is mérlegelni.

Az önsegélyező pénztár adóvisszatérítése

Az önsegélyező pénztárba befizetett összeg után adóvisszatérítés igényelhető, amely szintén számlánkat fogja gyarapítani. A befizetett összeg 20 százaléka, maximum éves 150.000 forint igényelhető vissza az adott pénzügyi évben befizetett személyi jövedelem adónkból (SZJA).

Adott pénzügyi évben így 750.000 forint befizetésig igényelhető adóvisszatérítés, hiszen ilyenkor a 20 százalékos aránnyal számolva elérjük az éves 150.000 forint küszöbértéket. Továbbá nem lehet elégszer kiemelni, főleg KATA adózók esetében, hogy a visszatérítés a befizetett SZJA után igényelhető. Ezáltal, ha nem volt összesen 150.000 forint SZJA befizetésünk az adott évben, a maximálisan visszaigényelhető összeg megegyezik a befizetett SZJA értékével.

Speciális eset, ha az önsegélyező pénztár hozzájárulásunkat cafeteria elemként kapjuk munkáltatónktól, ilyenkor nem alkalmazható jövedelemadó visszatérítés. Helyette munkáltatónk kap adókedvezményt a befizetett összeg után, amellyel így a munkabérünknél alacsonyabb összeggel adózik.