Országos Fordító És Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)

Az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) hiteles fordítások készítésével, fordításhitelesítéssel, hiteles másolat kiadásával, nem hiteles, kereskedelmi jellegű fordítások, lektorálások készítésével és tolmácsolási tevékenységgel foglalkozó állami intézmény.

Tulajdonosi jogait az Igazságügyi Minisztérium gyakorolja.

Az OFFI története

Az OFFI 1869. március 25-én alakult meg, amikor is a magyar királyi miniszterelnökség egy központi fordító osztályt állítatott fel. Vezetője Ferencz József, a pesti egyetem nagynevű filológia professzorra lett, aki több mint 10 nyelven beszélt és kiváló szakember volt, így a Monarchia közigazgatásában is el tudott igazodni.

Az első 80 évben állami költségvetésből közszolgálati szervezetként működött. A második világháború után az igazságügyiminiszter felügyelete alatt önálló intézmény jött létre. 1994-ben állami tulajdonú gazdasági társasággá alakult. Ettől kezdve működését nem jogszabály, hanem belső szabályzatok határozták meg. 2006 óta állami tulajdonban álló zártkörűen működő részvénytársaságként üzemel.

Az OFFI egyszerre figyel hosszú múltjából fakadó tradicionális értékeire úgy, mint a 19. századi közszolgálati és nyelvi hagyományok, és a jelen kort meghatározó modern kihívásokra is. Napirenden tartják a globalizáció, a digitalizáció és a technológia fejlődés témaköreit is.

Etikus fordítás

Az OFFI több eszközzel biztosítja az etikus és jogszerű munkát. Belső képzőhelyként létrehozták az OFFI Akadémiát, ahol konferenciák során tartják napirenden a témákat. A Fordítási és Tolmácsolási Minősítő Testület 2015-ben jött létre, hogy az OFFI munkáját segítve kijelölje a „jó fordítás”, „jó fordító” és „jó tolmács” irányelveit. A Hiteles Nyelvi Szolgáltatások Etikai Kódexét legutóbb 2016-ban újította meg az OFFI Lektorátusa.

Irodák és munkatársak

Régiós központok Budapesten, Szegeden, Győrben és Egerben találhatóak. Emellett további 25 fiókiroda található országszerte. Az OFFI-ban több száz fordító, lektor, vezető lektor és terminológus munkatárs dolgozik

Az OFFI történelme során olyan neves személyeket foglalkoztatott, mint

 • Göncz Árpád volt államfő, író és műfordító,
 • Ottlik Géza író,
 • Tardy Lajos író, történész,
 • Passuth László író,
 • Karcsay Sándor szótárszerkesztő, jogi szakfordító.

Az OFFI tanúsítványai

MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási és MSZ EN ISO 17100:2015 fordításszolgáltatói tanúsítványok által az alábbi feladatokat képes ellátni:

 • hiteles fordítás készítése
 • fordításhitelesítés
 • hiteles másolat kiadása
 • nem hiteles, kereskedelmi jellegű fordítások, lektorálások készítése, tolmácsolási tevékenység

A budapesti központban nemzeti „Szigorúan titkos!”, a NATO SECRET és SECRET UE/EU SECRET minősítésű adatokat készíthetnek, dolgozhatnak fel, kezelhetnek, tárolhatnak.

Az OFFI Zrt. a Honvédelmi Miniszter határozata alapján NATO Beszállításra Alkalmas (NBA) tanúsítvánnyal rendelkezik.

Az OFFI szolgáltatásai

Hiteles Fordítás

Általános jelleggel hiteles fordítást Magyarországon a jogszabályok értelmében csak az OFFI készíthet. Ez alól kivételt képeznek a cégkivonatok, a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és a cégiratoknak az Európai Unió hivatalos nyelvére történő hiteles lefordítása, melyet más fordító irodák is elvégezhetnek. A hivatalos fordítás nem számít hiteles fordításnak! Mindig érdemes tájékozódni, hogy a forrást bekérő hivatalnak mi a pontos elvárása.

Két típusú hiteles fordítás létezik. A hiteles fordítás hagyományos papíralapú, mely papíron benyújtott iratok hiteles papíralapú fordítását jelöli. Ez az eredeti dokumentum pontos, kért nyelvre lefordított változatát tartalmazza, biztonsági papírra nyomtatva, lektorálva, egyedi azonosítóval ellátva. Az eredeti és a lefordított dokumentum elválaszthatatlan módon össze van tűzve. Az OFFI jogköréből fakadóan csak magyar nyelvű dokumentumot jogosult más nyelvre hitelesen lefordítani, fordítva ez nem működik. Ezen esetekben viszont az OFFI átvállalhatja a közjegyzői ügyintézéssel kapcsolatos teendőket.

Az e-hiteles fordítás elektronikus aláírással ellátott dokumentum, mely kizárólag elektronikus formában vehető át. Az eredetei és a lefordított dokumentumok elválaszthatatlansága itt is biztosított. Szétválasztás esetén a dokumentum hitelessége sérül.

Nem hiteles fordítások (szakfordítások)

Ha nem szükséges hiteles fordítás, igénybe vehető nem hiteles, szakfordítás is, melyet az iroda ugyanolyan minőségben készít el mint a hiteles fordításokat, ám azoknál kedvezőbb áron.

Fordítás kérhető szinte bármire, egyszerű levelezéstől kezdve, szakmai dokumentumon keresztül, bonyolult, különleges szaktudást igénylő anyagokig.

Lektorálás

Lektorálás esetén egy külön személy ellenőrzi és igazolja, hogy a fordítások megfelelő minőségűek-e szakmai, nyelvhelyességi és stilisztikai szempontból. A hiteles fordítások minden esetben lektorálásra kerülnek. A nem hivatalos fordítások igényelhetőek lektorálással és lektorálás nélkül. Illetve a szolgáltatás kérhető külön is, már korábban lefordított szövegre.

Tolmácsolás

 Az OFFI tolmácsai számos különböző szükséglet esetén igénybe vehetőek, legyen szó formális, hatósági, bírósági, üzleti tárgyalásról vagy informális eseményekről. 

A következő tolmácsolási típusok vehetőek igénybe:

Konszekutív (követő) tolmácsolás:

 • Ez esetben a tárgyaló vagy előadó egy-egy gondolati egység után szünetet tart, míg a tolmács lefordítja az elhangzottakat.
 • Előnye, hogy nem igényel különösebb technológiai felszereltséget
 • Hátránya, hogy az esemény hossza duplára nő

Kísérő tolmácsolás

 • Konszekutív tolmácsolás ez is, ám kisebb és informálisabb eseményekre ajánlott, ahol nincs igény olyan magas felkészültségre és precizitásra, mint egy tárgyaláson

Szinkrontolmácsolás

 • A tolmácsolás valós időben, minimális eltolódással zajlik, az eredeti előadás megszakítása nélkül. A tolmácsok párban, felváltva dolgoznak a megterhelő munka miatt.
 • Előnye, hogy nem igényel több időt és akár több nyelvről több nyelvre zajlik a tolmácsolás
 • Hátránya, hogy megfelelő technológiai felkészültséget igényel

Fülbesúgós tolmácsolás

 • Szinkrontolmácsolás technikai háttér nélkül, ahol a tolmács a személyek fülébe súgja az elhangzottakat, vagy mögöttük ülve suttogva tolmácsol.