Nominális hozam

A nominális hozam nem más, mint egy befektetés vagy befektetési alap névleges, teljes hozama. Tehát értéke - ellentétben a reálhozammal - nincsen korrigálva az infláció, vagy a befektetés után fizetendő adó mértékével.

Nominális hozam jelentése

A nominális hozam a befektetés bizonyos időszak alatt elért teljesítményét adja meg százalékos formában. A befektetési alapok esetében ez az egy jegyre jutó nettó eszközérték, azaz az árfolyam százalékban kifejezett növekedését jelenti. A Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) irányelvei az árfolyamok rövid távú ingadozása (volatilitás) miatt nem engedik a befektetési alapok éven belüli hozamának évesítését, így az egy évnél rövidebb időszakok teljesítménye kizárólag nem évesített (nominális) formában jeleníthető meg vagy tehető közzé. Az évesített hozamok megadása az egy éven túli befektetések esetében szokásos.

befektetések hozama

Nominális hozam előnyei

A befektetők segítségével értékelhetik portfóliójuk sikerét, amely tartalmazhat részvényeket, kötvényeket vagy más befektetéseket is. Meghatározása különböző előnyöket kínál, mivel lehetővé teszi a befektetők számára, hogy összehasonlítsák a befektetési teljesítményt, függetlenül az egyes befektetésekre vonatkozó különféle adókulcsoktól. Alkalmazásával továbbá a befektetők összehasonlíthatják a különböző befektetések teljesítményét különböző időszakokban is, amelyek eltérő inflációs rátával bírhatnak.

Nominális hozam és a reál hozam közötti különbség

Ugyanaz a nominális pénzmennyiség nagyon eltérő értéket, nagyon eltérő vásárlóerőt képvisel aszerint, hogy mekkora az árszínvonal. Azok a funkciók azonban, amelyeket a pénz a gazdaság szereplői számára betölt jórészt vásárlóerejéhez, tehát nem a nominális, hanem a reál értékéhez kötődnek. Az infláció vagy egyéb külső változók miatti árváltozásokhoz igazított éves befektetési megtérülés, a reálhozam. Ezzel szemben a nominális hozam kizárja a teljesítményt befolyásoló külső tényezőket, például az adókat és az inflációt. Azt, hogy értékének mekkora része reál hozam, úgy számolhatjuk ki, ha a nominális hozamból kivonjuk az inflációt.

Például, ha egy befektetés 10 százalékos hozamot eredményezne, akkor értéke 10 százaléknak felelne meg. A tényleges ("reál”) hozam valószínűleg alacsonyabb lenne ennél, mivel ennek értékét az inflációval és a különböző adókkal és díjakkal korrigáljuk.

Példa

Tegyük fel, hogy egy befektető 100.000 forintot helyezett el egy évre egy befektetési alapba. Az év végén a befektetés értéke 108.000 forint volt, figyelembe véve az ugyanazon év végi piaci árat. A nominális hozamot a következőképpen kell kiszámítani: először kivonjuk a befektetés eredeti árát a befektetés jelenlegi piaci árából, majd a különbséget elosztjuk a befektetés eredeti árával és ezt megszorozzuk 100-zal. Tehát ebben az esetben az értéke (108.000-100.000)/ 100 000 = 8 százalék lesz.