Multiplikátorhatás

A multiplikátorhatás egy olyan jelenség, amely során egy tényező egységnyi változása egy egységnél nagyobb változást okoz egy másik tényezőnél. Eredményeként egy változás a saját értékénél nagyobb hatást fejt ki egy másik gazdasági vagy pénzügyi tényezőre.

Mit jelent a multiplikátorhatás?

Például egy vállalat által eszközölt beruházás célja a termelési kapacitás bővítésén keresztül a pénzügyi eredmény növelése. Ha egységnyi beruházás megvalósulása után a vállalat eredménye két egységgel növekedett, akkor a beruházás multiplikátorhatása kétszeres volt, mivel az egy egységnyi befektetés két egységnyi extra profitot eredményezett.

multiplikátorhatás jelentése

Multiplikátorhatás a beruházásoknál

A beruházási multiplikátor azt mutatja meg, hogy a gazdaságban eszközölt egységnyi beruházások mekkora jövedelemnövekedést eredményeznek. Általános vélekedés a közgazdaságtanban, hogy az új beruházások a vállalatok jövedelmének változásain felül hatással lehetnek a gazdaság más tényezőire is. John Maynard Keynes gazdaság elmélete szerint a gazdasági aktivitás könnyen ösztönözhető beruházásokkal, amik növelik a vállalatok és dolgozók jövedelmét, növelik a kínálatot és magasabb aggregált keresletet eredményeznek.

A multiplikátorhatás a gazdaságpolitikában

A fiskális multiplikátor az állami költségvetésben bekövetkezett változások gazdaságra kifejtett hatását vizsgálja. Az állami kiadások növekedésének hatását gyakran a bruttó hazai termék, vagyis a GDP vonatkozásában vizsgálják. A fiskális multiplikátor fontos indikátor lehet gazdasági válságok idején. Segítségével a gazdaságpolitikai döntéshozatal és a gazdaság fellendítését célzó intézkedések hatása könnyebben elemezhető.

A fiskális multiplikátor lényegi eleme a fogyasztási határhajlandóság. Értéke azt mutatja meg, hogy mennyivel változik a fogyasztás szintje, ha az emberek jövedelme megváltozik. A fiskális multiplikátor elmélete szerint a nem adókból finanszírozott állami kiadások mindaddig többszörös jövedelem növekedést okoznak a gazdaságban, amíg az adott ország fogyasztási határhajlandósága nagyobb, mint nulla. Ennek oka, hogy ilyenkor a fogyasztók elköltik az állami költekezésből szerzett jövedelmük egy részét.

A pénzmultiplikátor

A multiplikátorhatás a bankszektorban is megfigyelhető a pénzmultiplikátor segítségével. A pénzmultiplikátor azt mutatja meg, hogy a kereskedelmi bankok  a jegybankoknál elhelyezett egységnyi tartalékhoz képest, mennyi számlapénzt tudnak forgalomba hozni, vagyis hitelként kihelyezni. A pénzmultiplikátor a kereskedelmi bankok pénzteremtő képességét írja le.