Likviditás

A likviditás a pénzzétehetőséget, illetve a fizetőképességet fejezi ki. 

Likviditás jelentése

A pénzügyekben likvidnek nevezünk egy adott eszközt vagy értékpapírt, ha könnyen, gyorsan, és az eszköz becsült értékéhez közeli értéken váltható készpénzzé. Értelemszerűen a készpénz a leglikvidebb eszköz, hiszen az azonnal elkölthető. Bizonyos magas értékű reáleszközök, mint a befektetési céllal vásárolt értéktárgyak vagy ingatlanbefektetések általánosságban a spektrum ellentétes, illikvid oldalára esnek. Ennek oka, hogy amennyiben gyorsan kell készpénzre szert tennünk, úgy a gyorsaság és fair érték között kell egyensúlyoznunk eladáskor.

Szerepe a piacokon

A piaci, illetve tőzsdei likviditás mérésére több mutató is rendelkezésünkre áll. Az egyik ilyen alapvető mérőszám az adott piac napi forgalma. Amennyiben az átlagos napi forgalomnál magasabb állományú értékpapírral rendelkezünk, úgy egy átlagos napon nem, vagy csak áron alul tudunk túladni pozíciónkon. Likvid értékpapírok, mint például az úgy nevezett Blue chip részvények esetében, magánbefektetőként aligha tudjuk érdemben befolyásolni az adott értékpapír árfolyamát. Számunkra tehát likvid pozíciót nyújthatnak az ebbe a kategóriába tartozó részvények.

A második népszerű és könnyen megfigyelhető likviditási mutató a ‘bid-ask’ különbség. Ez a mutató az adott értékpapír aktuális vételi és eladási árának különbségét veszi alapul, százalékban számítva. Amennyiben a két ár közötti rés magas, úgy mind vételkor, mind eladáskor a “fair” értékhez képest számunkra előnytelen árra kell számítanunk. Minél alacsonyabb a rés, annál magasabb likviditással bír az adott értékpapír.

Pénzügyi likviditás

Pénzügyi likviditás alatt azt értjük, hogy az egyén vagy vállalkozás tudja-e teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Például, amennyiben vállaltunknak az adott hónapban ki kell fizetnie 1 millió dollárt bérekre, valamint törlesztenie kell egy másik 1 millió dollár tartozást, és ebben a hónapban csupán 750.000 dollár készpénzt generál, valamint van 500 ezer dollár készpénz a könyvein, úgy a vállalkozás illikvid, hiszen a szükségletek meghaladják a forrásokat. A legegyszerűbb likviditási mutatók az adott időszakban rendelkezésre álló likvid eszközöket vetik össze az időszakra számított pénzügyi kötelezettségekkel. A legnépszerűbb likviditási mutatók közé tartozik az úgynevezett likviditási ráta (angol ‘current ratio’) és likviditási gyorsráta (angol ‘quick ratio’).

Likviditási ráta = Forgóeszközök / Rövid Lejáratú kötelezettségek

Likviditási gyorsráta = (Forgóeszközök – Készletek) / Rövid lejáratú kötelezettségek

Mindkét esetben a magasabb likviditási mutató jelenti a magasabb likviditást. Az egynél alacsonyabb mérőszám nem feltétlenül jelenti a fizetési kötelezettség elmulasztását, hiszen egy egészséges vállalkozás képes az adott időszakban készpénzt generálni működési eredményéből.

A likviditás fontossága befektetéseknél

Portfóliónk kialakítása és pozícióink építése különös körültekintést igényel. Az egyik hibalehetőség, amikor mindent egy lapra teszünk fel. A diverzifikáció egyes portfólióelemek között szintén fontos, azonban az egy lapra játszás épp úgy érvényes egy adott pozíció vagy a portfólió likviditásának esetében is.

Egy adott pozíció esetében érdemes szem előtt tartanunk, hogy egyetlen befektető sem képes konzisztensen a piac legalján vásárolni és legtetején eladni. Ennek megfelelően egy pozíció kiépítésekor sose vásároljunk egy összegben, hiszen könnyen elképzelhető, hogy másnap még alacsonyabb áron fog kereskedni értékpapírunk. Türelmes pozícióépítéssel nemcsak a veszteség egy részét kerülhetjük el, de pozitív végkimenetelt feltételezve extra profitra is szert tehetünk az alacsonyabb áron történő vásárlással.

Teljes portfóliónk esetében azt érdemes mérlegelnünk, hogy minden újabb pillanatban adódhat új, jobb lehetőség a piacokon. Amennyiben, piaci zsargonnal élve, nem maradt száraz puskaporunk, úgy nem tudunk élni az újonnan fellépő lehetőségekkel.

Likviditás jelentése példa