Korreláció

A korreláció egy statisztikai fogalom, amely megvizsgálja, hogy a különböző változók között van-e kapcsolat, és az mekkora és milyen irányú.

Korreláció jelentése

Pozitív korrelációról beszélünk, ha a változók együtt mozognak, negatív korrelációról beszélünk, ha a változók egymással ellentétes irányba mozognak. A korreláció a korrelációs együtthatóval mérhető.

A gyakorlatban főleg pénzügyi és befektetési területen alkalmazzák, komplex portfóliók létrehozására, mégpedig azért, mert megmutatja, hogy két pénzügyi eszköz milyen mértékben mozog együtt. Fontos, hogy a korreláció mindössze együtt mozgást mutat, azonban ok-okozati viszony kimutatására nem alkalmas. (Tehát attól, hogy két tényező együtt mozog, még nem biztos, hogy az egyik elmozdulása okozza a másik elmozdulását, vagy azt bármilyen mértékben képes befolyásolni.)

Korreláció értelmezése

A korrelációt a korrelációs együtthatóval lehet kiszámolni, amelynek értéke -1 és +1 között helyezkedik el. A korrelációs együttható a következő értékeket veheti fel:

  • 0 – Ha két változó között nem mutatható ki korreláció, kapcsolat. Példa lehet az alma és autó árainak változása, hiszen a kettő független egymástól.
  • 0 és -1 közötti érték – Ha két változó egymással ellentétes irányban mozog. Az értéktől függően beszélhetünk gyenge, közepes, erős, sőt tökéletes negatív korrelációról. Tökéletes negatív korreláció akkor áll fenn, ha a két tényező az esetek 100 százalékában ellentétes irányba mozdul el. Egy nagyon leegyszerűsített tankönyvi példa a fizetés változása és a párizsi fogyasztás mennyisége. Minél magasabb a fizetésünk, annál kevesebb olcsó felvágottat vásárlunk, helyette drágábbat fogunk fogyasztani.
  • 0 és +1 közötti érték – Ha a két változó egymással megegyező irányban mozog. Ez esetben szintén beszélhetünk gyenge, közepes, erős és tökéletes pozitív korrelációról. Az utóbbi azt takarja, hogy két tényező az esetek 100 százalékában ugyanúgy változik. Példa a pozitív korrelációra az eladott cipő és cipőfűző mennyisége.

Korrelációszámítás

Egy jól összerakott, diverzifikált portfólió a kockázat csökkentésének alapja. A diverzifikáció pedig korrelációszámításon alapszik (minél alacsonyabb az eszközök közötti korreláció, annál kevésbé kockázatos az adott portfólió), ezért lényeges, hogy értsük, hogyan kapjuk meg ezen mutató értékét.

A korrelációs együtthatót képlete a következő:

Vagyis az együttható értékét úgy kaphatjuk meg, ha a két változó közötti kovaranciát elosztjuk a szórásaiknak szorzatával.