Kontraciklikus

Egy gazdasági tényező akkor kontraciklikus, ha az értékében vagy viselkedésében megfigyelhető változások a gazdasági trendekkel ellentétesen változnak.

Mit jelent, ha egy gazdasági mutató kontraciklikus?

A kontraciklikus kifejezés gyakorlatilag a negatív korrelációra utal a gazdasági ciklus és egy adott gazdasági mutató között. Ha növekedés figyelhető meg a gazdaságban akkor a kontraciklikus mutató értéke csökken. Ha pedig gazdasági visszaesés van, akkor a mutató növekvő trendet követ.

Kontraciklikus és prociklikus gazdasági mutatók

Kontraciklikus gazdasági mutatók

A munkanélküliség és a munkanélküliségi ráta két olyan gazdasági indikátor, ami kontraciklikusan viselkedik. Ha gazdaság növekvő trendet követ akkor jellemzően bővülnek a munkalehetőségek, így csökken a munkanélküliek száma. Ezzel szemben gazdasági visszaesés esetén sokan elveszthetik a munkájukat és a fogyasztás visszaesése miatt a munkahelyek száma is csökkenhet.

Bizonyos alsóbbrendű, helyettesítő termékek iránti kereslet is kontraciklukus mutatónak minősül. Gazdasági növekedés esetén a fogyasztók az emelkedő bevételiket inkább jobb minőségű termékekre költik, így az alsóbbrendű termékek iránti kereslet csökken. Visszaesés vagy válság idején viszont a silányabb minőségű, alacsonyabb árú termékek iránt növekszik a kereslet, mivel a háztartások pénzügyi mozgástere csökken és már nem tudnak magasabb minőségi fogyasztási cikkeket vásárolni.

Kontraciklikusnak tekinthetők bizonyos részvények és befektetési eszközök is, amelyek árfolyama gazdaság visszaesésben emelkedik. A fenti példával élve recesszió idején növekszik a munkanélküliség. Így például azok a cégek, akik valamilyen munkaközvetítő szolgáltatást nyújtanak ebben az időszakban jellemzően nagyobb profitot tudnak elérni, hiszen megemelkedik a munkahely keresők száma. A kontraciklikus részvényeket akár fedezeti céllal is lehet tartani a portfóliókban. Ezek az eszközök viszont gazdasági növekedés esetén jellemzően alulteljesítenek és elhúzódó ciklusok esetén akár csőd közelbe is kerülhetnek.

Kontraciklikusság a gazdaságpolitikában

A prociklikus gazdaságpolitikával ellentétben a kontraciklikus gazdaságpolitika célja nem a gazdasági növekedés minél magasabb szintű erősítése, hanem a ciklikus kilengések mérséklése. Így a kormányzatok kontraciklikus gazdaságpolitika keretében növekvő gazdaság esetén jellemzően adót emelnek, visszafogják a kormányzati kiadásokat és tartalékokat képeznek, hogy lassuljon a növekedés mértéke. Recesszió idején pedig adót csökkentenek és gazdaság élénkítő fiskális politikát folytatnak, hogy mérsékeljék a gazdasági visszaesést.