HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Z-generáció

A Z-generáció tagjainak az 1996 és 2012 között született személyeket tekintjük. Az Y-generáció, vagy más néven ezredfordulósok generációját követik és az alfa-generációt előzik meg. Tagjaira jellemző, hogy digitális bennszülöttként jöttek a világra, napjaik meghatározó részét elektronika és digitális eszközök használatával töltik. Fogyasztásukról elmondható, hogy általában fontosabb számukra a hozzáférés, mint a tulajdonlás, illetve hogy fontos...

Zrt. – Zártkörűen működő részvénytársaság

A zártkörűen működő részvénytársaság, vagy rövidítve zrt. a részvénytársaságok egyik formája. Tagjai a részvényesek, akik korlátolt felelősséggel bírnak, maga a társaság pedig jogi személynek tekintendő.Legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. Működését az alapszabályban rögzítettek határozzák meg. Legfőbb ügyviteli szerve az igazgatóság, amelynek tagjait a közgyűlés választja meg. Zártkörűen működő részvénytársaság alapításához legalább 5 millió forint alaptőke...