HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Sávos kamatozás

A sávos kamatozás alatt egy olyan kamatozási mechanizmust értünk, amely esetében az összeg vagy az eltelt idő függvényében változnak a kamatlábak.Összeg függvényében sávos kamatozás esetén különféle értékösszegek közé eső pénzösszegek eltérő kamatszinten kamatoznak. Sávos kamatozású betétszámlák esetében például általában a magasabb számlán tárolt összeg után magasabb kamatot fizet az adott pénzintézet. Idő függvényében sávos kamatozás...

Sharing economy

A sharing economy egy új gazdasági szegmensre utaló kifejezés, melyben a megosztáson alapuló üzleti modell a meghatározó. A fogalmat magyarul közösségi gazdaság néven is szokták emlegetni. A gazdasági modell szerint a termelők és a fogyasztók egyenrangúak, nem válnak el élesen egymástól. A termelők az eredeti megközelítés szerint kihasználatlan eszközeiket – mint autó, lakás, szerszám –...

Sharpe-mutató

A Sharpe-mutató az egységnyi kockázatra jutó többlethozamot kifejező mutató. Minél magasabb az értéke, annál kedvezőbbnek mondható az adott befektetési forma.Mit értünk Sharpe-mutató alatt?A mutatót a befektetési alapok értékelése során szokták alkalmazni. Az elért hozam és a vállalt kockázat közötti kapcsolatot méri. Segítségével árnyaltabb képet kaphatunk egy befektetési alap teljesítményéről. Megállapíthatjuk, hogy az elért többlethozam mennyiben...

Shiller P/E mutató

A Shiller P/E egy ciklikusan igazított árfolyam-nyereség hányados. A mutató alapja, hogy a jelenlegi árfolyamot az eszköz tízéves átlagos nyereségéhez viszonyítja. A Shiller P/E mutató használata A mutatót legtöbbször szélesebb részvénypiacot lefedő indexekre alkalmazzák. A mutató segítségével ilyen módon piacok általános értékeltségéről nyerhető információ. Különféle piacok értékeltsége összehasonlítható, illetve historikus adatok alapján az aktuális piacok...

Short pozíció

A short pozíció alatt azon tőkepiaci ügyleteket értük, melyek során a kereskedő az árfolyam eséséből kíván nyereségre szert tenni. A shortolás lényege, hogy a kereskedő elad egy értékpapírt azzal a céllal, hogy később olcsóbban visszavegye azt. A vételi és eladási árfolyam különbsége a kereskedő profitjának, illetve veszteségének tekinthető, épp úgy, mint vételi pozíció esetén. A...

Short squeeze

A short squeeze egy gyors árfolyamemelkedéssel (majd eséssel járó) tőkepiaci jelenség. Lényege, hogy egy adott papírban nagy a short arány, vagyis sokan fogadnak arra, hogy a részvény árfolyama esni fog, majd mikor emelkedni kezd az ár a shortosok kénytelenek zárni a pozícióikat, ami még inkább felfelé hajtja az árakat. A végeredmény tehát egy váratlanul magas...

Sikerdíj

Sikerdíj esetén az ügyfél és a megbízott együtt érdekeltek a pozitív eredmény elérésében. Sikerdíjas megállapodás esetén a megbízott fél csak valamilyen előre definiált pozitív kimenetel esetén részesül díjazásban a szolgáltatásáért cserébe.A befektetési szolgáltatók körében gyakori a sikerdíjas megállapodás. Céljuk, hogy a befektetők és a szolgáltatók érdekei közelebb kerüljenek egymáshoz. A sikerdíj összege változhat az elért...

Skálahozadék   

A skálahozadék alatt egy olyan közgazdaságtani fogalmat értünk, mely a kibocsátás és a felhasznált termelési tényezők (tőke, munkaerő) közötti kapcsolatot méri. Amennyiben a felhasznált termelési tényezőket adott mértékben növeljük és ettől nagyobb mértékben növekszik a kibocsátás, akkor azt növekvő skálahozadéknak nevezzük. Amennyiben a termelési tényezők növelésének mértékétől kisebb arányban képes növekedni a kibocsátás, akkor csökkenő...

Smart Beta

A smart beta egy olyan befektetési stratégia, amely kombinálja az aktív és a passzív befektetések előnyeit. A befektetés célja magas alpha elérése, vagyis a piac felülteljesítése. Egy smart beta portfolió céljai eléréséhez a részvények kiválasztásakor bizonyos faktornak nevezett tulajdonságokat vesz figyelembe. A faktorok – például az adott részvény értékalapúsága, momentuma, volatilitása, illetve az adott vállalat...

Spekuláns

A spekuláns olyan tőkepiaci kereskedő, aki valamilyen stratégia mentén tipikusan rövid távú befektetésekkel kíván nyereséget elérni. Ügyletei általában nagy profittal kecsegtetnek, amiért viszont magas kockázatot is vállal. Befektetési döntései során általában kevésbé az adott eszköz fundamentális értéke, mint inkább a várható rövid távú árfolyamingadozások érdeklik. Spekuláció = szerencsejáték? A spekuláció fogadásként is értelmezhető. Fontos azonban megkülönböztetni...

Spot ügylet

A spot ügylet vagy magyarul azonnali ügylet olyan tőkepiaci tranzakció, amely esetében a pénzügyi teljesítés, illetve az adott eszköz leszállításának megkezdése időben nem különül el egymástól. Az ügylet köthető devizára, részvényekre, kötvényekre, vagy akár valamilyen árupiaci termékre is. A spot piacokon jellemző a T+2 napos végleges elszámolás. A spot piacok általában jelentős forgalmúnak tekinthetők. Az...

Swap

A swap olyan derivatív, származtatott ügylet, mely során vállalatok vagy pénzintézetek állapodnak meg tőzsdén kívüli szerződések révén, hogy egy előre meghatározott formula szerint kicserélik kötelezettségeiket vagy jövőbeni pénzáramlásaikat.Swap jelentéseAz angol swap szó cserét jelent, a származtatott ügyletek ezen típusának kereskedése az 1970-es években vált népszerűvé. Az ügylet során általában fix kamatozású pénzáramlást konvertálnak változó kamatozásura...

SWIFT

A SWIFT rendszer egy nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer, amelyen keresztül a bankok egymás közötti bankközi forgalmat bonyolítanak le, azaz fizetéseket teljesíthetnek és számolhatnak el egymással. Mit jelent a SWIFT rendszer? A globális bankrendszer motorjának is tekinthető. A rendszert üzemeltető szövetkezetet (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Nemzetközi Bankközi Pénzügyi Telekommunikációs Társaság) 1973-ban alapították a...

SWIFT kód

A SWIFT kód vagy más néven BIC kód egy olyan azonosító, melynek fő célja a különböző pénzintézetek nemzetközi beazonosítása.  A SWIFT kód, BIC kód funkciója és használata SWIFT/BIC kódra jellemzően nemzetközi utalás során lehet szükségünk a könnyű beazonosíthatóság érdekében. Előfordul, hogy a nemzetközi bankszámlaszám, az IBAN, előtagjaként használják. Továbbá ezen kódok segítségével azonosíthatóak a különböző...

Szabad felhasználású hitel

A szabad felhasználású hitel, olyan pénzügyi kölcsön, ami ahogy a neve is jelzi, szabadon bármire felhasználható. Igénylése a meghatározott célú hiteleknél gyorsabb, mivel a banknak nem kell ellenőrizni és elbírálni a hitel felhasználását. Legtöbbször használati tárgyak, tartós fogyasztási cikkek, szolgáltatások vásárlására, illetve felújítás, vagy javíttatás céljából veszünk fel.  Miután a szabad felhasználású hitelek legtöbb esetben a hitelfelvevő...

Számlapénz

A számlapénz, egy a számlavezető bank által végrehajtott jóváírás a számlatulajdonos bankszámláján. Egyszerre jelképezi a számlatulajdonos bankkal szembeni követelését és a bank részéről a tartozás elismerését. Manapság az összpénzmennyiség jelentős része számlapénz. Mi a pénz? A történelem során számos különböző vagyontárgy töltött be pénz funkciót, így a pénz elsősorban nem megjelenési formája vagy fizikai tulajdonságai...

Számlatükör

A számlatükör a könyvelés egyik segédeszköze, amely tartalmazza a számlaosztályok, a számlacsoportok, a számlák és az alszámlák megnevezését és számát. Alapvetően a könyvelési folyamat során a hivatalos ajánlott verziót alkalmazandó, de emellett figyelembe kell venni az aktuális vállalat sajátos igényeit is. Számlatükör jelentése A számlatükör szorosan összefügg a számlakeret és a számlarend fogalmakkal. Ez a...

Számlavezetési díj

A számlavezetési díj a bankszámlaköltségek egyik alapvető eleme, melyet általában a banki tranzakciók számtól függetlenül, havi rendszerességgel kell fizetni a számla nyilvántartásáért. A bankszámlához tartozó költségek minimalizálása érdekében fontos a számlavezetési díjakat felmérni a különböző pénzintézeteknél. Sok bank eltekint a számlavezetési díjtól különböző kritériumok teljesülése esetén, például, ha a havi forgalom elér egy bizonyos összeghatárt....

Származtatott befektetési alap

A származtatott befektetési alap olyan befektetési alap, amely befektetési politikája megengedi a származtatott ügyletek tartását.  A származtatott ügylet, vagy más derivatíva olyan termék, melynek árfolyama valamely másik, mögöttes termék árfolyamából származik. Befektetési alap Nézzük meg először általánosságában, hogy mit is nevezünk befektetési alapnak. Egy befektetési alapot legegyszerűbben úgy képzelhetünk el, mint egy kasszát, amibe egy...

Származtatott ügylet

A származtatott ügylet – más néven származékos ügylet, derivatíva vagy származtatott pénzügyi eszköz – tőzsdén vagy tőzsdén kívüli piaci termék, melynek  árfolyama, értéke valamely másik, mögöttes termék, termékcsoport vagy referenciaérték árfolyamából, értékéből származik – neve is innen ered. Származtatott ügylet jelentése Az ügylet maga egy szerződés két vagy több fél között. A mögöttes termék lehet...

Százalékpont és százalék közti különbség

A százalék egy adott számnak a század részét jelenti, ezzel szemben a százalékpont egységnyi százalék változását jelöl. Például 40 százaléknak a 10 százalékos növekedése 44 százalékot, a 10 százalékpontos növekedése pedig 50 százalékot eredményez.A százalék és a százalékpont fogalmakkal gyakran találkozhatunk a mindennapi életben, példaként említve a leárazásokat, akciókat, banki szolgáltatásokat, hiteltörlesztéseket vagy politikai választásokat. A...

Személyi kölcsön

A személyi kölcsön egy szabadon felhasználható hiteltípus, amely általában fix kamattal rendelkezik, és a legtöbb esetben maximum 10 millió forintos összegben folyósítják. A személyi kölcsönre való jogosultság legfontosabb feltétele a stabil jövedelem. Személyi kölcsön jelentése A személyi kölcsön egy szabadon felhasználható, ingatlanfedezet és kezes nélküli hitel. Minimálisan pár százezer forintot, maximálisan 10 millió forintot lehet...

Szén-dioxid kvóta

A szén-dioxid kvóta a szén-dioxid kibocsátás csökkenése érdekében országonként vagy vállalatonként meghatározott korlátozás. A kvótákkal lehet kereskedni is, ezt kibocsátáskereskedelemnek nevezik.A kibocsátott kvóták mennyiségének meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy kellően alacsonyak legyenek a globális felmelegedés hatásainak csökkentéséhez. Azonban a túl alacsony szint az üzleti költségek növelése révén gazdasági lassulást okozhat. Mivel nem minden ország termel annyi...

Szocho (Szociális hozzájárulási adó)

A szociális hozzájárulási adó (röviden: szocho) egy hazai adónem, amely a magánszemélyek jövedelmének különféle formái – például munkabér és osztalék – után kerül megfizetésre. Július elsejétől a bankbetétek, a vállalati kötvények, az innentől kezdve vásárolt befektetési jegyek és egyes, befektetéssel kombinált életbiztosítások, illetve a kriptopénzek hasznára is 13 százalékos szociális hozzájárulási adót kell fizetni – túl...