HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

M&A

Az  M&A kifejezés az angol Mergers és Acquisitions szavak rövidítése, ami vállalatok között végbemenő olyan pénzügyi, konszolidációt segítő tranzakciókra utal, mint az összeolvadás, egyesülés, fúzió vagy felvásárlás. Az M&A jelentése A kifejezést gyakran használják tanácsadó és pénzügyi vállalatok azon tevékenységeire, részlegeire is, amelyekkel az ügyfeleket támogatják a tranzakciók során. Az M&A tevékenység mögött az a...

M1, M2, M3

Az M1, M2 és M3 kifejezések egy ország pénzkínálatát alkotó pénzaggregátumokat jelölik. A pénzkínálatot a bankrendszer határozza meg és szűken vett értelemben megegyezik a forgalomban lévő készpénz és a kereskedelmi bankoknál található látra szóló betétek mennyiségével, amit az M1 kifejezés jelöl. A szűken vett pénzkínálat gyakorlatilag a gazdaságban adott időpontban a gazdaság szereplői által tartott...

Maginfláció

A maginfláció az a hosszú távú és tartós infláció, amely nem tartalmazza az erősen ingadozó és nem piaci eredetű komponenseket.Számítása országonként eltérhet, jellemzően a fogyasztói árindexből kihagyják azokat a fogyasztási cikkeket és szolgáltatásokat, amik jelentős ingadozást mutatnak.A gazdaságpolitika szempontjából kiemelt feladat az infláció mértékének meghatározása, hiszen a döntéshozók és szabályozok az infláció függvényében befolyásolhatják a...

Magyar Állam Kincstár

A Magyar Állam Kincstár (MÁK) felel az állami költségvetés végrehajtásáért és a közben felmerülő pénzforgalom kezelésért és elszámolásáért. Az önálló jogi személyiséggel rendelkező intézmény egy országos hatáskörű, önállóan működő és gazdálkodó, központi költségvetési szerv. A MÁK feladata többek között a központi költségvetésből biztosított állami támogatások folyósítása és nyomom követese is. Emellett nyilvántartásokat vezet az állami...

Magyar állampapír plusz 2023

A Magyar Állampapír Plusz egy lakossági állampapír konstrukció, amely 2019. júniusától került forgalomba. A sávos, fix kamatozású értékpapír a teljes, ötéves futamidő alatt éves 5 százalék hozamot ígér a befektetőknek.A MÁP Pluszt a Magyar Államkincstár bocsájtja ki, de másodlagos forgalmazóhelyeken, úgy, mint kereskedelmi bankokon, brókercégeken, és egyes alapkezelőkön keresztül is elérhető.Magyar Állampapír Plusz forgalmazásaA MÁP...

Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank egyedülálló pénzügyi intézményként van jelen a magyar gazdaságában, ahol a készpénz előállításáért, a jegybankpénz mennyiségének szabályozásáért, bankközi fizetésekért, és a pénzügyi intézmények felügyeletéért felel.Az MNB élén a köztársasági elnök által kinevezett jegybankelnök áll hatéves mandátummal. Az elnök alatt két alelnöke áll, szintén hatéves megbízási idővel. A magyar jegybank 1924 óta létezik...

Makroökonómia

A makroökonómia a közgazdaságtan egyik ága, amely a nemzetgazdaságok egészének vizsgálatával foglalkozik. Makroökonómia jelentése A makroökonómia feladata a nemzetgazdaságok teljesítményeinek, folyamatainak és gazdasági jelenségeinek, illetve ezek okainak és kapcsolatainak a feltárása és kimutatása különböző modellek és indikátorok alkalmazásával. A mikroökonómiával ellentétben a makroökonómia nem a gazdasági szereplők egyéni döntéseivel és viselkedésével foglalkozik, hanem a kollektív...

Maradványérték

A maradványérték egy számviteli kifejezés, ami egy eszköz becsült értékét jelenti a hasznos élettartamának végén. A maradványérték azt becsüli meg, hogy egy vállalat által vásárolt eszközt a tervezett használati időtartam végén mennyiért lehetne értékesíteni és mekkora értéken szerepel majd a vállalat főkönyvében az amortizáció után. Értéke akár nulla is lehet, ha rendeltetésszerű használat mellett az...

Margin call

A margin call a tőkeáttételes kereskedés során fordul elő abban az esetben, amikor egy ügyfél számláján a veszteség mértéke eléri azt a szintet, hogy, ha nem fizet be további fedezetet, akkor a brókercég elkezdi zárni a pozícióit. Mit jelent a margin call? A margin kifejezés egy befektetés mögötti fedezetre utal, ami az instrumentum értékének töredéke....

Margin számla

A margin számla egy olyan értékpapírszámla, amit letét mellett (angolul margin), vagyis tőkeáttételes kereskedés során használnak a befektetők. A margin kereskedés során a befektetők a brókertől kölcsönzött tőkével egészítik ki letétjüket, így vásárolhatnak a rendelkezésükre álló összegnél nagyobb értékben értékpapírokat. A tőkeáttételes kereskedéshez az ügyfeleknek úgynevezett margin számlát kell nyitniuk. Az ezen elhelyezett tőke vagy...

Marshall kereszt

A Marshall kereszt egy a mikroökonómiában használt, keresletet és kínálatot közös koordinátarendszerben megjelenítő ábra, ahol a tengelyek egy termék árát és az adott termék kínált és keresett mennyiségét jelentik. A Marshall kereszt Alfred Marshall-ról kapta a nevét, aki először ábrázolta a keresleti és kínálati függvények viszonyát. Ha a kereslet nő, akkor a kínálat csökken. Fordított...

Másodlagos piac

A másodlagos piac olyan értékpapírpiac, ahol a befektetők egymás között tudják adni és venni a már tőzsdei bevezetésen átesett értékpapírokat. A másodlagos piacon végbe menő tranzakciók már elválnak az értékpapírokat kibocsátó szervezetektől. Az itt történő kereskedés már nincs közvetlen hatással a kibocsátók pénzügyi helyzetére. A magánbefektetők jellemzően ezen a piacon tudnak kereskedni az értékpapírokkal, amik...

Medián

A medián számítása egy olyan eszköz a leíró statisztikán belül, amely képes egy árnyaltabb képet adni nekünk a mögöttes adathalmazról, annak eloszlásáról, és változásának trendjéről.A medián definíció szerint az adathalmaz középső értéke, melynél az adathalmaz egyik fele magasabb, másik fele alacsonyabb értékkel rendelkezik. Hogyan tudjuk munkahelyünkön az átlagfizetést egymilliárd dollárral könnyen megemelni? Vegyük fel Jeff Bezost...

Medvepiac

A medvepiac arra a tőzsdei ciklusra használt kifejezés, amikor az árfolyamok legalább 20 százalékot esnek és jóval kockázatkerülőbbé válnak a befektetők. Ilyen időszakok során gyakran az árfolyamok hosszabb ideig, jelentősen esnek, vagyis csökkenő tendenciát mutatnak.Medvepiac jelentéseA kifejezés tehát gyakorlatilag a befektetők negatív hangulatát és várakozásait tükrözi. A nevét a medve mancsával lefelé csapó támadó mozdulatáról...

Mérleg

A mérleg egy olyan pénzügyi kimutatás, amely a vállalkozások vagyonának, vagyis eszközeinek az összegzését, illetve ezen eszközök finanszírozási forrásait mutatja be egy adott időpontra, a fordulónapra vonatkozóan. Fundamentális elemzés során gyakran használt adatforrás, illetve a benne található információk számos fundamentális pénzügyi mutató alapjai. Mire használható ez a pénzügyi kimtatás? A vállalatok minden üzleti év végén...

Mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia (AI vagy MI) azoknak a gépi, szoftver alapú alkalmazásoknak, algoritmusoknak a gyűjtőfogalma, amelyek célja az emberi viselkedés, gondolkodás utánzása. Mesterséges intelligencia jelentése  Ezeknek az alkalmazásoknak az az alapvetése, hogy az emberi intelligencia leírható különböző mechanikus lépéssorozatokkal. A mesterséges intelligenciát az egészen egyszerű, automatizálható feladatvégzéstől kezdve akár jóval összetetteb tanulási, elemzési folyamatoknál is...

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

A MIFID egy, az Európai Unió által létrehozott és a tagországok által alkalmazott jogszabályi keret, melynek célja a régió pénzügyi piacainak szabályozása, az átláthatóság növelése és a befektetők védelme. 2007-ben lépett hatályba, 2018-ban pedig MiFID II néven lett újragondolva. MiFID elfogadása A MIFID mozaik szó jelentése Markets in Financial Instruments Directive, magyarul pénzügyi eszközök piacairól...

MiFID II

A MiFID II egy, az Európai Unió által létrehozott és a tagországok által alkalmazott jogszabályi keret, melynek célja a régió pénzügyi piacainak szabályozása, az átláthatóság növelése és a befektetők védelme. Emellett fontos irányelv, hogy a szabályozás egységes legyen és általa visszatérjen az ágazatba vetett, 2008-as világválság következtében megrendült bizalom. A MiFID mozaik szó jelentése Markets...

Mikroökonómia

A mikroökonómia a közgazdaságtudomány egy részterülete, mely a gazdaság részegységeit, az egyedi piacokat és különböző szereplőit, úgy, mint a vállalatokat, háztartásokat, fogyasztókat tanulmányozza. Célja, hogy a szűkös erőforrásokat, a lehető legoptimálisabb módon ossza el a különböző végfelhasználók között. Közgazdaságtan részterületei A közgazdaságtan egy elméleti alaptudomány, mely a gazdasági tudományokon belül a gazdaság egészét és annak...

Minimálbér 2023

A minimálbér a törvényileg meghatározott legalacsonyabb bér, amit a munkáltató a munkavállalónak fizethet. A minimálbért köteles megkapni minden legálisan dolgozó, bejelentett munkavállaló.Célja, hogy védje a munkavállalókat a vállalati erőfölénnyel szemben. Túl magas összeg azonban káros is lehet, mert versenyképtelenné teheti a kisvállalatokat és elbocsájtásokhoz vezethet, ami növeli a munkanélküliséget. A minimálbér a kormány által rendeletben meghatározott...

Modern Monetáris Elmélet (MMT)

A Modern Monetáris Elmélet, angolul Modern Monetary Theory, MMT a 20. századból eredő közgazdasági elmélet, melynek fő állítási közé tartozik az állam szuverenitása és korlátlan pénzkibocsátó szerepe. Az elmélet kidolgozása A korábban neokartalista pénzelméletnek is nevezett elmélet fő előfutárai: Rudolph Georg Knapp, Mitchell Innes, Abba Lerner, John Maynard Keynes, Hyman Minsky és Wynne Godley. A...

Monetáris politika

Monetáris politika alatt a gazdaság pénzmennyiségen keresztüli pénz- és tőkepiaci szabályozását értjük. A monetáris politika fő célja az ársabilitás elérése, gazdasági növekedés és stabilitás fenntartása. A monetáris politika legfőbb intézményei a központi bankok. Fő eszköze a kamatpolitika. A monetáris politika fogalma A monetáris politika a pénzkínálaton és kamatszabályozáson keresztül befolyásolja a gazdasági szereplők magatartását a...

Monopólium

Monopólium esetén egy iparágban a piaci kínálat jelentős részét egyetlen vállalat termeli meg. Az általa kínált terméknek nincs versenytársa, így szinte az összes fogyasztó tőle vásárol. Monopólium jelentése Monopóliumként a vállalat piaci részesedéséből kifolyólag rendkívüli befolyással bírhat az árakra.  A monopólium lehet eladói és vevői oldalon is. Kivételes esetben az is előfordulhat, hogy mind az...

Mozgóátlag

A mozgóátlag egy olyan statisztikai mutató, amit a technikai elemzés során gyakran használnak indikátorként. Számítása során az idősor minden eleméhez az adott időponthoz tartozó érték és meghatározott számú előtte lévő elem átlagát rendeljük. Használatának elsődleges célja az, hogy egy adott idősorból átlagolással kiszűrjük a torzító hatásokat. Hogyan számítjuk ki? Egy idősor mozgóátlagának t-edik eleméhez tartozó...

Működő tőke

A működő tőke egy vállalat forgóeszközeinek, vagyis készleteinek, pénzeszközeinek, rövid lejáratú vevőköveteléseinek és a rövid lejáratú kötelezettségeinek különbsége. A működő tőke jelentése Az adott vállalkozás likviditásáról szolgáltat információt és megmutatja, hogy a vállalat rövid időn belül esedékes kötelezettségeinek kiegyenlítése után mekkora az a szabadon felhasználható összeg, amit a mindennapi tevékenysége finanszírozására tud fordítani. Hogyan számítható ki...

Multiplikátorhatás

A multiplikátorhatás egy olyan jelenség, amely során egy tényező egységnyi változása egy egységnél nagyobb változást okoz egy másik tényezőnél. Eredményeként egy változás a saját értékénél nagyobb hatást fejt ki egy másik gazdasági vagy pénzügyi tényezőre. Mit jelent a multiplikátorhatás? Például egy vállalat által eszközölt beruházás célja a termelési kapacitás bővítésén keresztül a pénzügyi eredmény növelése....

Munkanélküli segély, álláskeresési járadék

A munkanélküli segély, hivatalos nevén az álláskeresési járadék egy olyan állami segítség, ami a munkahely elvesztése vagy elhagyása miatt elvesztett bevételt hivatott biztosítani. A segélyben csak olyan álláskereső részesülhet, aki az igénylést megelőző három évben legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik. Álláskeresőnek olyan egyén minősül, akinek:nincs nappali tagozatos tanulói jogviszonyaöregségi nyugdíjra nem jogosultrehabilitációs járadékban vagy megváltozott munkaképességű...

Munkanélküliség

A munkanélküliség az a jelenség, amikor a társadalom gazdaságilag aktív tagjai állást keresnek, de még nem sikerült elhelyezkedniük.  A gazdaság és a társadalom állapotának egy fontos indikátora. Leggyakrabban a munkanélküliségi ráta segítségével mérik, ami a munkanélküliek számának a gazdaságilag aktívakhoz viszonyított aránya. Hogyan számítjuk ki az értékét? Kiszámításának lényeges eleme a gazdaságilag aktívak és a...

Munkanélküliségi ráta

A munkanélküliségi ráta a munkanélküliek számának a gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya. Értékéből következtethetünk az adott régió gazdasági teljesítményére is. A munkanélküliségi ráta számítása A rátát alapvetően két tényező befolyásolhatja. Az egyik tényező a munkanélküliség, vagyis az adott pillanatban a munkára képes és hajlandó népesség azon része, amely nem rendelkezik munkahellyel. A munkanélküliséget országos viszonylatban...