HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Lakás-előtakarékossági szerződés

A lakás-előtakarékosság egy lakásfinanszírozási lehetőség, melynek lényege, hogy azok, akik a jövőben lakást szeretnének vásárolni, egy megtakarítási számlán hónapról hónapra, vagy akár egy egyszeri nagyobb összegű befizetéssel félretehetik a pénzünket, cserébe pedig kamatot kapnak az adott pénzintézettől. A lakás-előtakarékossági szerződések időtartama 4-10 évre terjed ki. Az összegyűjtött összeg mellé lakáscélú hitelt, lakáskölcsön is igényelhető. A...

Lakástakarék pénztár

A lakástakarék pénztár egy olyan megtakarítási forma mellyel lakással, lakhatással kapcsolatos tervekhez, célokhoz gyűjthető pénz. LTP rövidítése széles körben használt. Sokáig a magas állami támogatás tette kifejezetten népszerűvé ezen megtakarítási formát. Az állami támogatás 2018-ban megszűnt. Manapság egyetlen hitelintézet, a Fundamenta nyújt lakástakarék pénztári szolgáltatást. Az LTP beiktatása óta,  az 1996-os LTP törvény szabályozza az...

Lakásvásárlási illeték

A lakásvásárlási illeték, más nevén vagyonszerzési illeték a vásárolt ingatlan vételára után az államkasszának fizetendő, mértéke jelenleg 4%. Habár lakóingatlan esetén aligha van relevanciája, de a lakásvásárlási illetéknek van elvi felső határa. 1 milliárd forint feletti értékű ingatlan adásvételekor az 1 milliárd feletti részre az illeték 2% fizetendő, valamint az illeték összege nem haladhatja meg a...

Láthatatlan kéz

A láthatatlan kéz kifejezést Adam Smith skót közgazdász használta a 18. században a piacgazdaságot irányító láthatatlan és spontán erők leírására. Láthatatlan kéz jelentése A láthatatlan kéznek köszönhetően az egyéni érdekek mentén működő fogyasztók, termelők és kereskedők végső soron hozzájárulnak a társadalom összesített javának növeléséhez. A piacgazdaságban a láthatatlan kéz megteremti a harmóniát a magánhaszon és...

Látra szóló betét

A látra szóló betét egy olyan számlán elhelyezett összeg, amely  nincs lekötve, tehát szabadon, előzetes bejelentés nélkül bármikor hozzáférhető.A bankoknál különböző feltételek mellett helyezhető el pénz. Befizetéskor mindig meghatározásra kerül a betét, vagyis a befizetett összeg kamatozása és az is, hogy milyen feltételek mellett vehető fel újra készpénzként vagy használható fel számlapénzként utalás vagy kártyás...

Leányvállalat

A leányvállalat olyan gazdasági egység melyre egy másik gazdasági társaság jelentős befolyást gyakorol, részvényeinek legalább 50 százalékát az anyavállalat birtokolja. Különálló jogi személyekként működik, gazdasági tevékenységére ugyanakkor komoly befolyása van az anyavállalatnak. Anyavállalat és leányvállalat kapcsolata Vállalatcsoportnak szoktuk nevezni az anyavállalat és a leányvállalatok összességét. Az anyavállalat többségi tulajdonos más gazdasági társaságokban, amelyeket leányvállalatnak nevezünk....

Lebegő árfolyam

A lebegő árfolyam alatt azt a mechanizmust értjük, mely során az adott valuta árfolyama, nincs egy másik termék, például az arany árához kötve, hanem árfolyamát a kereslet és kínálat határozza meg. Ennek megfelelően amennyiben a kereslet növekszik, vagy a kínálat csökken az az adott valuta árfolyamának növekedését is jelenti egyben. Amennyiben az adott valuta iránti...

Lejáratig számított hozam

A lejáratig számított hozam (angolul: Yield to Maturity, YTM) egy mutató, mely információt szolgáltat arról, hogy milyen éves hozamot nyújthatnak az egyes kötvények amennyiben azokat jelenlegi piaci áron megvesszük, majd a lejáratáig tartjuk. A mutató tehát a kötvény hosszú távú hozamának évesített változatáról ad információt. Ennek megfelelően egy specifikusan kötvényekre számolt belső megtérülési rátának tekinthető....

Letéti jegy

A letéti jegy egy névre szóló hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Magyarországon hazai hitelintézet, külföldi hitelintézet fióktelepe, valamint a Magyar Nemzeti Bank bocsáthat ki letéti jegyeket. Kibocsátója köteles a letéti jegybe elhelyezett összeg lejáratkori visszafizetésére, illetve kamatainak megfizetésére. Futamideje maximum három év. Ez alatt nem, vagy csak jelentős költségek árán törhető fel a betét. A letétéi jegy...

Letétkezelő

A letétkezelő egy olyan pénzintézet, amely őrzi rábízott pénzügyi eszközöket. Az általa nyújtott szolgáltatással minimalizálható a pénzügyi instrumentumok elveszítésének vagy ellopásának veszélye, illetve csökkenti a vagyon- vagy alapkezelő erkölcsi kockázatát. Letétkezelő jelentése A letétkezelők használata széles körben elterjedt az alapkezelők között. Ennek során egyéb kiegészítő szolgáltatásokat is ki szoktak szervezni, melyek  közé tartoznak adminisztratív, jogi, illetve...

LIBOR

A LIBOR (London Interbank Officer Rate) a londoni bankközi piacon közzétett rövid távú bankközi hitelek kamatát reprezentáló mutató. Értékét naponta számítják ki a bankok vélt vagy valós rövid távú forrásköltségek alapján és közzé teszik öt devizára és hét lejárati időre, így napi szinten 35 LIBOR mutató kerül publikálásra. Az adatok forrását nagybankoktól szerzik be. A...

Likviditás

A likviditás a pénzzétehetőséget, illetve a fizetőképességet fejezi ki. Likviditás jelentéseA pénzügyekben likvidnek nevezünk egy adott eszközt vagy értékpapírt, ha könnyen, gyorsan, és az eszköz becsült értékéhez közeli értéken váltható készpénzzé. Értelemszerűen a készpénz a leglikvidebb eszköz, hiszen az azonnal elkölthető. Bizonyos magas értékű reáleszközök, mint a befektetési céllal vásárolt értéktárgyak vagy ingatlanbefektetések általánosságban a spektrum...

Lízing

Lízing során a lízingbe vevő vagyontárgyakat vesz tartós használatba a lízingbe adótól meghatározott használati díj ellenében. Lízing tárgya általában gépjármű, ingatlan, vagy egyéb magasabb értékű eszköz szokott lenni. Igénybe vevője lehet vállalkozás vagy magánszemély is. A lízingtárgyat az igénybe vevő jogosult használni, harmadik félnek a használati jogot az igénybe adó hozzájárulásával lehet megadni.  Vállalatgazdaságtan szempontjából...

Lombardhitel

A lombardhitel egy zálogjogon alapú hitelfajta, melynek keretein belül a bank valamilyen forgalomképes ingó dolog fedezete mellett nyújt kölcsönt. A lombardhitel biztosítékaként jellemzően értékpapírok és bankbetétek állnak, de akár áruk is szolgálhatnak fedezetként. Célja átmeneti likviditás biztosítása az ügyfelek számára, jellemzően rövid futamidővel. Összege a fedezetként szolgáló eszközök értékétől és mobilizálhatóságától függ. A lombardhitel fedezete...

Long pozíció

Long pozíciót abban az esetben vesznek fel a befektetők, ha egy adott befektetési eszköz árfolyamának emelkedésére számítanak. Ez egyszerűen egy adott instrumentum vételét jelenti. Long pozíció jelentése Bizonyos narratívák szerint a long kifejezés az adott eszköz tartási idejére utal. A longolt befektetési eszközöket azért vásárolják meg a befektetők, hogy jellemzően hosszú távon árfolyamnyereséget tudjanak rajta...