HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Jegybank

A jegybank, más néven központi bank vagy monetáris hatóság fő feladata az adott állam gazdaságpolitikáját képező monetáris politika megalkotása és megvalósítása. Ezek az intézmények világszerte a 19. században alakultak meg. Magyarország jegybankja a Magyar Nemzeti Bank (MNB), melynek fő célkitűzése az árstabilitás elérése és fenntartása. Ahhoz, hogy megértsük milyen szerepet tölt be a jegybank a...

Jelenérték

A jelenérték egy jövőbeli összeg mai értékének meghatározása. Jelenérték jelentése A jelenérték egy pénzügyi alapfogalomnak tekinthető. A pénz időértéke abban áll, hogy a mai 1.000 forint értéke nem feleltethető meg a holnapi 1.000 forint értékének, mivel a kockázatmentes hozamoknak köszönhetően a holnapi 1.000 forint nem kívánja meg azonos összeg megtakarítását a jelenben. A két összeg...

Jelzáloghitel

A jelzáloghitel egy olyan hiteltípus, mely során egy vagy több ingatlanra jelzálog fedezetet kötnek, annak érdekében, hogy ha az adós nem tudja tartozását rendezni, akkor a bank a fedezetet pénzé tehesse. Két fő típusa a lakáscélú és a szabad felhasználású jelzáloghitel. Jelzáloghitel esetén a hitelezőnek van valamilyen biztosítéka, fedezete – egy olyan tárgy vagy jog...

Jogi személy és természetes személy

A természetes személy kifejezés magát az élő embert jelöli, aki önállóan jogképes, vagyis alanya lehet bizonyos rendelkezéseknek és kötelezettségeknek. A jogi személyek csoportjába olyan jogalanyok tartoznak, akik/amik fizikailag nem léteznek, kizárólag a jogszabályok alapján, így származtatott jogalanynak tekinthetők.Jogi személy és természetes személy jelentéseA jogtudományban jogalanyiság szempontjából megkülönbözhető a természetes személy, illetve a nem termesztés személy...

Jótállás

A jótállás egy kötelezettséget, felelősségvállalást jelent, a szerződésben foglaltaktól való eltérés vagy hibás teljesítés esetén. Ez sokszor egy termék vagy szolgáltatás minőségére vonatkozik, melyet annak gyártója vagy eladója biztosít. Például gyakori, hogy hibás működés esetén a garantált időperióduson belül érvényesíthető a jótállás, tehát a szolgáltató valamilyen kártérítést fizet a vevő számára. Amennyiben a szerződésben vagy...

Jövedéki adó

A jövedéki adó bizonyos termékekre, például dohány-, alkohol vagy energiatermékekre kiszabott adó. Az adózás módját és a jövedékiadó-köteles termékeket jogszabály határozza meg. Az Európai Unióban a tagországok meghatározhatják a jövedéki adó mértékét, de uniós szabályok rögzítik ezen adókulcs minimális szintjét. Az adót az adott termék szabad forgalomba bocsátásakor kell megfizetni. A jövedéki adó közvetett adók...

Jövedelemigazolás

A jövedelemigazolás egy magánszemély jövedelmének részletes igazolása, ami alapján meghatározásra kerül az általa fizetendő személyi jövedelemadó mértéke. Az igazolás adóévenként tartalmazza az adózó összevontan és elkülönítetten adózó jövedelemét, a különadó alapját és összegét, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózott bevétel összegét és az ekhofizetési (Egyszerűsített Közteherviselési Hozzájárulás) kötelezettséget. A jövedelemigazolást a Nemzeti Adó- és...

Jövedelemrugalmasság

A jövedelemrugalmasság egy mikroökonómiai fogalom, mely egy adott jószág keresletét írja le a fogyasztó jövedelmének függvényében. Pozitív jövedelemrugalmasságnak nevezzük, mikor a fogyasztó keresetének növekedésével az adott termék fogyasztása is megnő, fordított arányosság esetében  negatív jövedelemrugalmasságról beszélhetünk. A két változó közötti összefüggést százalékos formában mérjük. Jövedelemrugalmasság kiszámítása, értelmezése Kiszámításához el kell osztani az adott áru iránti...

Jövedelmezőség

A jövedelmezőség egy számviteli mutató, amely egy adott vállalat hatékonyságáról ad információt. Emellett használjuk a jövedelmezőség fogalmát egy befektetés jövedelmezőségét egyéb, alternatív befektetésekhez viszonyított összehasonlítására. Mindkét értelmezésben egy összehasonlítást veszünk alapul, a jövedelmezőség tehát egy relatív fogalom. Jövedelem és jövedelmezőség A jövedelmezőség kiszámításához szükség van a vállalat jövedelmének vizsgálatára, hiszen ez alapján tudjuk megítélni a...

Just In Time

A just in time (JIT), magyarul éppen-időben-elv, egy készletezési stratégia, amely pontosan összehangolja a szállítóknak leadott nyersanyag vagy alkatrész rendelését a gyártási ütemtervvel. Ennek értelmében egy szállítmányt nem raktározzák sokáig, a termékek rövid időn belül gyártósorra kerülnek. A just in time megközelítés legfőbb előnye a készletezési költségek, illetve a selejtes, lejárt termékekkel járó költségek minimalizálása....

Jutalék

A jutalék a kereskedelemben egy szolgáltatási díj, amelyet a megbízó a megbízottnak az ügylet közvetítéséért fizet. Jutalékot felszámíthat olyan pénzügyi szolgáltató, aki alaptevékenysége során az ügyfél vagyonát kezeli, az ügyfél számára adásvételi megbízásokat teljesít, vagy az ügyfél számlájára, annak megbízása alapján tranzakciókat hajt végre. Ide tartozhat egy bróker vagy befektetési tanácsadó által kiszabott díj, amely...