HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

Babakötvény

A Babakötvény egy névre szóló, kiemelt jövedelmezőségű magyar állampapír.Babakötvény vásárlása csak névre szóló, Magyar Államkincstár által vezetett Start-értékszámlán lehetséges. Start-értékszámla nyitható minden 18. életévét még be nem töltött magyar gyermek számára. A kiemelt kamatozáson túl az állam egyéb hozzájárulásokkal is támogatja az ilyen formában gyermekek számára történő takarékoskodást. Cserébe az e módon félretett pénzhez a...

Baby boomer

A baby boomer generációba az 1946 és 1964 között születettek tartoznak. A baby boomer kifejezés jelentése Elnevezésük a II. Világháborút követő magas születésszámra utal, amely következtében az egyik legnépesebb generációnak számítanak a fejlett nyugati országokban. Nagy népességüknek és kedvező vagyoni helyzetüknek köszönhetően a politikailag és gazdaságilag befolyásos társadalmi csoportok közé tartoznak elsősorban az Egyesült Államokban,...

Back office

Általánosságban elmondható a Back office szervezeti egységéről, hogy a vállalatnak nem a kulcstevékenységét végzik, hanem a kulcstevékenység és az értékesítési munkafolyamatok működését biztosítják, illetve támogatják. Back office jelentése A magyarul háttérirodának is nevezett egységhez tartoznak azon vállalati folyamatok, amelyekkel közvetlenül nem találkozik a vásárló. Ezen folyamatok között említhető többek között az emberi erőforrás menedzsment, a...

BAMOSZ

A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége, vagy röviden BAMOSZ egy kettős céllal rendelkező szervezet. Egyrészt a hazai vagyonkezelői és alapkezelői szakma érdekképviseleti szerve. Másrészt hivatása a befektetők kényelmes és transzparens informálása. A BAMOSZ oldalán naprakész információk érhetők el a tagszervezetek alapjaival kapcsolatban, emellett havi szinten hírlevélben tájékoztat az alapokat érintő tőkeáramlásokról. A szervezet csoportosítása...

Bankbetét

A bankbetét az egyik leggyakoribb és legbiztonságosabb megtakarítási forma, amely esetén a bank előre meghatározott módon köteles kamatot fizetni a nála elhelyezett összeg után.Az ilyen módon bankokban elhelyezett pénz védelmét az Országos Betétbiztosítási Alap 100 ezer eurónak megfeleltethető összegig garantálja. Sokféle betéti konstrukció létezik, összehasonlításukban az EBKM (Egységes Betéti Kamatláb Mutató) segíthet. Fontos tudni azonban,...

Bankközi piac

A bankközi piac a pénzpiac azon része, ahol a bankok más bankoknak adnak kölcsön vagy kereskednek egymással. Mi a szerepe a bankközi piacnak? A modern pénzügyi rendszerek részét képzi egy jól működő bankközi piac. Mikroszinten a likviditás hatékony allokációját segíti, míg makroszinten a pénzügyi integrációt erősíti, illetve a jegybanki transzmissziós mechanizmusok megfelelő működését támogatja. Segíti...

Bankszámlakivonat

A bankszámlakivonat egy olyan dokumentum, amely információt nyújt az adott időszakhoz tartozó számlát érintő ki- és befizetésekről, nyitó és záró egyenlegről. Célja, hogy segítse a számlatulajdonost pénzügyeinek nyomon követésében. Elkészítése a bank részéről jogszabályi kötelezettség, az ügyfél részéről pedig ajánlott akár több évre visszamenőleg is tárolni. Mi is az a bankszámlakivonat? A bankszámlakivonat egy a...

Barter

A barter, vagy más néven cserekereskedelem egy olyan kereskedelmi forma, amely esetében pénz nélkül, közvetlenül cserélik el az érintett felek áruikat és szolgáltatásaikat. Mi is az a barter? A barter egy olyan kereskedelmi rendszer leírására szolgál, amely pénz – vagy pénz szerepét betöltő eszköz – hiányában, vagy valamely okból azt nélkülözve történik. Ily módon a...

Bázishatás

A bázishatás megmutatja, hogy a referenciapont megválasztása milyen hatással van az aktuális adatpont értékelésére. Bázishatás jelentése Például annak a megítélése, hogy hogyan alakult az idei almatermés nemcsak az idei, hanem a tavalyi terméstől is függ. A kettőt összehasonlítva tudjuk megállapítani, hogy növekedett, vagy csökkent. Bázishatásról általában idősoros adatok esetében beszélünk, ezzel együtt azonban alkalmazható keresztmetszeti,...

Bázispont

A bázispont egy a pénzügyekben használatos kifejezés, amely a százalék század részének megnevezésére szolgál. Magyar közegben szokásos rövidítése BP, estleg angol terminológia alapján BPS vagy BIPS. A kifejezés általánosan használt olyan százalékban kifejezett értékek változásának leírására, mint az alapkamat, a lakáshitelek kamata, vagy a kötvények hozama. A bázispont értelmezése A százalék század részeként értelmezhető. Másképpen...

Befektetési alap

A befektetési alap egy olyan megtakarítási forma, amelyben több befektető által rendelkezésre bocsátott vagyon együttesen kerül befektetésre meghatározott irányelvek szerint.A befektetett pénzeket magas szintű szakértelemmel rendelkező szakemberek kezelik, akiknek az a célja, hogy az adott alapnak megfelelő befektetési stratégia mentén a lehető legmagasabb hozamot érjék el. Az alap befektetői között kockázat-, illetve költségmegosztás áll fenn.Befektetési...

Befektetési alapkezelő

A befektetési alapkezelő egy olyan befektetési szolgáltatást nyújtó vállalat, amely a megtakarítok által a rendelkezésére bocsájtott összeget előre meghatározott feltételek szerint fekteti be.Az alapkezelő a befektetési döntések meghozatalán és végrehajtásán túl egyéb adminisztratív feladatokat is ellát.Mi az a befektetési alap?Az alapkezelőnél a befektetők a befektetési jegyek megvásárlásával tudják elhelyezni a megtakarításaikat. Az így a befektetési...

Befektetési jegy

A befektetési jegy egy értékpapír, ami részesedést testesít meg a befektetési alapokban kezelt vagyonból. A részvényhez hasonlóan feljogosít a tulajdonból származó anyagi hasznokra, azonban szavazati jogot nem biztosít. A többi értékpapírhoz hasonlóan igény, illetve piaci lehetőség esetén értékesíthetőek. Visszaváltásukra konstrukciótól függően van lehetőség. A befektetést követően az alap kezelt vagyona a befizetett összeggel növekszik, ezért...

Befektetési politika

A befektetési politika azon nyilvános szabályok és feltételek összessége, melyek alapján egy megbízott alapkezelő befekteti a rábízott vagyont.Befektetési alapA befektetési alap egy olyan megtakarítási forma, amelyben több befektető által rendelkezésre bocsátott vagyon együttesen kerül befektetésre meghatározott irányelvek szerint. A befektetett pénzeket magas szintű szakértelemmel rendelkező szakemberek kezelik, akiknek célja, hogy az adott alapnak megfelelő befektetési...

Befektetési stratégia

Befektetési stratégia alatt azokat az irányelveket értjük, melyek alapján a befektető döntéseket hoz. A befektetési stratégiának az adott befektető vagyoni körülményeihez, kockázati étvágyához, pénzügyi lehetőségeihez, időtávjához és megtakarítási céljaihoz kell igazodnia. Befektetési stratégia jelentése A befektetési stratégiájuk mentén a befektetők kialakíthatják saját portfóliójukat, vagy befektethetnek egy azzal összhangban lévő befektetési alapba. Egy jó stratégia a...

Befektetési tanácsadás

A befektetési tanácsadás a befektetési döntéseket érintő segítség, mely során az ügyfél segítséget kap saját befektetési stratégiájának megalkotásában. A befektetési tanácsadó akár konkrét pénzügyi eszközöket is ajánlhat az ügyfél részére.Mi az a befektetési tanácsadás?A befektetési tanácsadó az ügyfél igényeit mélyen megismerve, személyre szabottan segíti pénzügyi tervezését, befektetési stratégiájának kidolgozását. A megfelelő befektetési tanácsadó támogatja az...

Belső megtérülési ráta (IRR)

A belső megtérülési ráta, vagy angol rövidítése alapján IRR, egy olyan fiktív diszkontráta, amellyel az adott befektetés nettó jelenértéke nulla. Értéke segíti eldönteni, hogy mely befektetések milyen hozamot nyújtanak, vagyis mely befektetések előnyösek.Belső megtérülési ráta jelentéseA mutató a befektetések elemzésére, összehasonlítására szolgál. A rajta alapuló elemzés elvi logikája, hogy az alternatív hozamszinteket meghaladó hozamú befektetés...

Benchmark vagy referencia index

A benchmark vagy referencia index viszonyítási alapként jelenik meg bizonyos befektetési alapok elért hozamának értékelésekor. Benchmark jelentősége Az aktívan kezelt alapok célja a referencia index felülteljesítése. A referencia index megválasztása fontos, tekintve, hogy az ilyen alapok esetében gyakori a sikerdíj, melyre a befektetési alapkezelő a kiválasztott index felülteljesítése esetében jogosult. A sikerdíj általában arányos a...

Bennfentes kereskedés

A bennfentes kereskedés olyan eset, amikor valaki nem publikus információk alapján jut anyagi előnyhöz tőkepiaci tranzakciókon keresztül. Egyaránt büntethető az információ kiszivárogtatója és a hasznot húzó személye is. Mit értünk bennfentes kereskedés alatt? Kétféle tevékenység tartozik a fogalomhoz. Egyrészt illegális bennfentes kereskedésnek tekintjük azt, ha valaki nem publikus információk alapján jut anyagi előnyhöz tőkepiaci tranzakciók...

Bérpótlék

A bérpótlék a Munka Törvénykönyve által előírt plusz juttatás a munkavállalók részére, melyre az általános munkafeltételektől való eltérő munkavégzés következtében lehetnek jogosultak.Mikor jár a bérpótlék?Fontos hangsúlyozni, hogy bérpótlékra a munkavállalók nem az alapbér helyett, hanem azon felül jogosultak. A Munka Törvénykönyvében leírtaktól bizonyos esetekben el lehet térni, de ez munkaszerződés esetén kizárólag a munkavállaló javára,...

BÉT (Budapesti Értéktőzsde)

A BÉT az 1990-ben újraindult Budapesti Értéktőzsde rövidítése, amely Magyarország egyetlen hazai tőzsdéje.BÉT jelentésePiaci kapitalizáció és likviditás alapján a BÉT Közép- és Kelet-Európa második legnagyobb tőzsdéje, és itt zajlik a magyar értékpapírpiaci kereskedés teljes volumene. Célja, hogy egy megbízható kereskedési felületet biztosítson a pénzügyi források bevonására törekvő vállalatok és potenciális befektetőik között.A BÉT működése, tevékenységeA...

Béta mutató

A béta mutató arról ad információt, hogy az adott pénzügyi eszköz mennyire volatilis a piaci átlaghoz képest. Azaz például a részvények árfolyamának változását nem a részvény saját árfolyamához, hanem a piaci index árfolyamának változásához viszonyítja.Béta mutató jelentéseMáshogyan kifejezve a béta mutató azt méri, hogy az adott részvény – a vizsgált időszakban – a piaci átlagos...

Betéti társaság

A betéti társaság, vagy rövidítve bt. egy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társas vállalkozási forma. Ideális kezdő vállalkozási formának, amennyiben közösen és nem egyénileg kívánnak vállalkozni a résztvevők. Előnye, hogy alacsony kezdőtőkével indítható. Betéti társaság alapítása A betéti társaság alapításához legalább egy beltag, illetve legalább egy kültag szükséges. Fontos különbség a kültag, illetve a beltag között a...

Big data

A big data angol kifejezés az egyre nagyobb mennyiségben és változatosságban keletkező adatokra utal, és egyben ezen adatok begyűjtését, feldolgozását és elemzését is jelenti. A big data az adatelemzés új fázisa, az új típusú adatalapú gazdaság sarokköve. Maga a fogalom elválaszthatatlan azon körülményektől, hogy soha nem látott mennyiségben hozunk létre különféle adatokat, melyek gyors feldolgozására...

Bikapiac

A bikapiac a hosszan tartó emelkedő  piaci trendek megnevezésére szolgál.Bikapiac esetén a piacokat optimizmus jellemzi, általában a bizalom is erősnek mondható. Bikapiacnak jellemzően azon hosszabb távú emelkedő trendeket nevezik, melyek legalább 20 százalékos tőkepiaci emelkedést eredményeznek. Maga az elnevezés egyaránt szolgálhat az általános piaci hangulatra, de akár egy konkrét részvényre, esetleg nyersanyagra is. A metafora...

Bitcoin (BTC)

A bitcoin egy teljes mértékben decentralizált, blokklánc technológiát használó kriptovaluta. Egy ismeretlen személy, Satoshi Nakamoto néven 2008-ban tette közzé a leendő kriptovaluta Fehér Könyvét. A Fehér Könyvben ismertetett technológiájú szoftver 2009-ben jött létre, Satoshi 2009. január 3-án bányászta ki az első bitcoinokat. Fontos megjegyezni, hogy míg a szoftvert nagybetűvel írjuk, addig coinokra kisbetűvel hivatkozunk. Maga...

Bizalmi vagyonkezelés

Bizalmi vagyonkezelés esetén a vagyonrendelő – azaz az eredeti tulajdonos jogi megnevezésben - az adott vagyont a vagyonkezelőre bízza oly módon, hogy az egy harmadik félnek számító kedvezményezett érdekét szolgálja.Mi az a bizalmi vagyonkezelés?A bizalmi vagyonkezelés egy speciális vagyonkezelői jogviszony, ami különféle módokon segítheti a vagyonrendelő céljait. A forma Nyugat-Európában, illetve az angolszász világban régóta...

Biztosítási jogviszony

A biztosítási jogviszony, vagy más néven biztosított jogviszony a társadalombiztosítási rendszer keretein belüli egészségügyi ellátás minden szolgáltatására vonatkozó jogosultságot jelent. A biztosítási jogviszony lekérhető online az Ügyfélkapu rendszerén keresztül, illetve igazolás kérhető az illetékes kormányablakban. Ki jogosult egészségbiztosításra? Magyar egészségügyi ellátásra való jogosultságot biztosítási jogviszony útján lehet szerezni. Ehhez általában egészségbiztosítási kötelezettség is társul. A...

Biztosítékok

A biztosítékok olyan eszközök, melyek a  hitel fedezetéül szolgálnak. A biztosíték lehet ingatlan, ingó vagyoni, illetve személyi biztosíték. Előbbi kettő esetén a hitel törlesztésének elmulasztása esetén a hitelt nyújtó a biztosítékul elfogadott eszközt értékesítheti, hogy ezáltal csökkentse veszteségét. Személyi biztosítások esetén más személy lesz köteles törleszteni a felvett hitelt, amennyiben a főadós ezt elmulasztja. Biztosítékok...

Blockchain technológia

A blockchain technológia, tükörfordításban blokklánc technológia, egy decentralizált adatbázis, melyet a kriptográfiai titkosítás és korlátozott számítási kapacitás kettőse érvényesít és tesz biztonságosan használhatóvá. Jelenleg a blockchain technolgóia legelterjedtebb falhasználási módjai közé tartoznak a különböző blockchain alapú fizetési rendszerek és kriptovaluták, illetve az okos szerződések használata. A technológia megismerésének egyik fontos eleme mai napig a bitcoin...

Blue chip

Blue chipnek nevezzük a magas kapitalizációval és jelenetős részvénypiaci forgalommal rendelkező vállalatok részvényeit. Blue Chip jelentése Ezen vállalatok általában vezető piaci pozíciókkal rendelkeznek, működésük stabil. Moderált növekedési kilátások, de stabil nyereségtermelő képesség jellemzi őket. Befektetőként részvényeiket megvásárolva viszonylag folyamatos osztalékra és relatíve alacsony kockázatra számíthatunk. Az ilyen vállalatok általában hosszabb ideje stabilan működnek, saját piacukon...

Bonitás – hitelképesség

A bonitás a gazdasági szereplők hitelképességét jelenti. Bonitásvizsgálatnak tekintjük, amikor egy magánszemély, vállalat, vagy állam potenciális hitelvisszafizetési képességeit vizsgáljuk. A bonitás tehát kifejezi, hogy a hitelnyújtó mennyire tartja valószínűnek, hogy az adott hitelkérelemmel élő vissza fogja tudni fizetni a felvenni szándékozott hitelt. Magánszemélyek esetén ezt tulajdonképpen egy banki hitelképesség vizsgálattal lehet megállapítani. Vállalatok esetén elképzelhető...

Bretton Woods-i rendszer

A Bretton Woods-i rendszer lényege az volt, hogy minden valuta árfolyamát a dolláréhoz kötötték, a dollár árfolyamát pedig az aranyhoz.A második világháborút követő pénzügyi rendszer alapjait a Bretton Woods-i konferencián tették le. Itt alapították meg a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankot, a Nemzetközi Valutalapot, illetve az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezményt. Végeredményben egy stabil pénzügyi...

Brexit

A Brexit az angol „British” (brit) és „exit” (kijárat) szavak összevonásából keletkezett, és a britek Európai Unióból való kilépésére utal. Az Egyesült Királyság egy 2016. június 23-i népszavazás eredményeképp egy hosszú tárgyalási folyamatot követően, 2020. január 31-én elhagyta az EU-t, ami lényegében a közös piacból és a vámunióból való kilépést jelentette. Népszavazás és a döntéshez...

Brókercég

Egy brókercég feladata, hogy az értékpapírokat venni és eladni akaró feleket összekösse és lebonyolítsa a közöttük végbemenő tranzakciót. Miért segíti a tőzsdei tranzakciók lebonyolítását a brókercég? Ha a tökéletes piac minden feltétele megvalósulna, azaz minden piaci szereplő birtokában lenne az összes információnak, és rögtön tudna cselekedni, nem lenne szükség brókercégekre. A valóságban természetesen ezek a...

Bruttó árfolyam

A bruttó árfolyam a nettó árfolyam és felhalmozott kamat összege. Bruttó árfolyamnak nevezzük azt az értéket, amennyiért ténylegesen hozzájutunk egy adott értékpapírhoz. A bruttó árfolyam kötvények esetében Értéke megmutatja, mekkora egy kötvény tényleges vételi árfolyama, azaz mennyiért jutunk hozzá az adott értékpapírhoz az adott pillanatban. Bruttó árfolyam = nettó árfolyam + felhalmozott kamat A felhalmozott kamat...

Bruttó nettó jelentése, számítása

A bruttó valaminek a teljes egészére utal, amíg a nettó ennek az egésznek egy meghatározott részére.Bruttó nettó jelentéseA kereskedelemben is az áruk bruttó tömege az áru csomagolással számolt teljes tömegére vonatkozik, a nettó tömeg pedig csak az áru tényleges tömegére. Legtöbbször mégis a fizetéssel kapcsolatban találkozunk a fogalmával, így ez a bejegyzésünk is elsősorban ezzel...

BUBOR

A BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate, magyarul: Budapest Bankközi Forint Hitelkamatláb) a kereskedelmi bankok  egymásnak nyújtott éven belül lejáró hitelei esetében alkalmazott kamatlábainak az átlaga. A BUBOR értékét 1996. augusztus 1. óta jegyzik. A feladatkört a Magyar Nemzeti Bank csak 2016. november 1-jétől vette át a Magyar Forex Társaságtól. Hogyan határozzák meg a BUBOR értékét?...

BUX index

A BUX Index a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) hivatalos részvényindexe. Az index a budapesti tőzsde legnagyobb kapitalizációjú (piaci értékű) és forgalmú részvényeiből áll, értékét valós időben, aktuális árak alapján képzik. BUX index Összetétele A BUX indexet a Budapesti Értéktőzsde részvény szekciójának részvényei alapján képzik és értéke pillanatról pillanatra változik. A legnagyobb forgalmú részvények kerülnek bele –...

Buy and hold stratégia

A buy and hold (magyarul: vedd meg és tartsd) stratégia az egyik legfontosabb és legegyszerűbb befektetési stratégia, melynek lényege, hogy a vásárolt részvényeket a befektető hosszú ideig, akár 10-15 évig is magánál tartja. Mit jelent a buy and hold stratégia? Bármerre is megy a piac, ezt a stratégiát követő befektető nem adja el a részvényeit,...