HOLD Lexikon

Érthetően, egyszerűen a pénzügyekről

A hozam és a kockázat közötti összefüggés

Általánosan elfogadott szabály a hozam és a kockázat kapcsolatát illetően, hogy nagyobb hozam nagyobb kockázattal jár, mely azt is implikálja, hogy ha nagyobb hozamra szeretnénk befektetéseinkkel szert tenni, akkor nagyobb kockázatot vagyunk kénytelenek vállalni.A befektetés kiválasztása során fontos mutatókHa befektetni tervezünk három mutató figyelembevétele mindig fontos, ezek pedig a hozam, a kockázat és a likviditás. A...

Abszolút érték

Az abszolút értek megmutatja egy szám nullától vett távolságát. Pozitív számok esetén tehát maga a szám, negatív számok esetén pedig a szám ellentettje.Kizárólag pozitív értéket vehet fel vagy nulla lehet (a nulla esetében). Például 10 abszolút értéke saját maga, míg -5 esetében értéke 5.Abszolút érték függvényeA függvénye egy V alakot rajzol ki. Pozitív számokhoz saját...

Abszolút hozam

Az abszolút hozam a befektetés által megszerzett nyereség vagy veszteség egészére utal. Értékét, amely lehet pozitív vagy negatív, százalékban szokás megadni.Megmutatja egy pénzügyi instrumentum (például részvény vagy befektetési alap) meghatározott idő alatt elért értéknövekedését vagy -csökkenését. Kiszámolása során (a relatív hozammal ellentétben) nem kerül összehasonlításra más mérőszámokkal, egyéb eszközökkel vagy referenciaértékekkel, hiszen sokszor független egyéb pénzügyi piaci tevékenységtől.Abszolút...

Adó

Az adó egy kötelező jellegű jövedelemátengedés az állam számára, amely közvetlen ellenszolgáltatással nem jár.A bevételeket az államháztartás a kiadásainak fedezésére fordítja. Terhét az adóalany viseli. Nyomon követhetősége érdekében az adófizetők egyedi adószámmal rendelkeznek, az adófizetési kötelezettség mértéke az adóalap és az adókulcs szorzataként, vagy konkrét adóösszeg alapján kerül kiszámolásra.Adó fajtáiAz adókat több szempont szerint is...

Adóalap

Az adóalap az a jövedelem, amely után az adófizetők kötelesek az állam számára adót fizetni.Adóalap jelentéseAz állam adót szed be költségeinek fedezésére. Az adófizetési kötelezettség meghatározásának két módja van. Lehetséges egyszerűen a konkrét összeg meghatározása, vagy az adóalap egy bizonyos százalékának, az adókulcsnak a megadása. A többek között pénzügyi instrumentumokból, ingó és ingatlanvagyonból származó jövedelmek...

Adóbevallás

Az adóbevallás egy önkéntes nyilatkozat, amelynek keretében az adó terhét viselő személy vagy vállalat nyilatkozik az adókötelezettségéről.Adóbevallás jelentéseAz adórendszer által megállapított adókötelezettségek alapján az adóbevallások évente készülnek. Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bizonyos esetekben előre elkészíti az adóbevallások tervezetét, amelyeket postai, vagy elektronikus úton lehetséges jóváhagyni. Fontos, hogy minden szükséges elemet tartalmazzon a kimutatás....

Adóhatóság

Az adóhatóság egy kormányzati szerv, melynek feladata az adózási folyamatok felügyelete, az adókötelezettség megszabása, valamint az adófizetők számontartása és az adó beszedése.A jogszabályok rendelkezései szerint saját hatáskörben jár el, és ezáltal képviseli az államot. Az adózás közérdekű jellegéből adódóan a hatóság a mulasztásokat és fizetési kimaradásokat követően akár szankciókat is alkalmazhat (mint például üzlethelyiségek bezáratása,...

Adókedvezmény

Az adókedvezmény az állam által nyújtott támogatás, melynek következményében az adófizetőnek csak az adókötelezettség egy részét kell megfizetnie. Adókedvezmény jelentése Az adóhatóság magánszemélyeknek és vállalkozásoknak adókedvezményt, illetve adómentességet is adhat. Az adókedvezmény mögötti indok lehet a kiegyenlített közteherviselés érvényesítése, bizonyos termékek árának befolyásolása, és ezzel a kereslet ösztönzése, illetve visszafogása vagy egyes iparágak intenzívebb támogatása....

Adókulcs

Az adókulcs a fizetendő adónemekhez rendelt százalékos érték, amely meghatározza, hogy a jövedelemtípusnak (az adózás alapjának) mekkora részét köteles az adó alanya befizetni az állam részére. Adókulcs jelentése Többek között az infrastruktúra, az egészségügy és az oktatás fenntartására az állam adót szed be költségeinek fedezésére. Az adófizetési kötelezettség meghatározásának két módja van. Lehetséges egyszerűen a...

Adóparadicsom

Adóparadicsom alatt azokat az országokat értjük, ahol olyan kedvező adófeltételek állnak fenn, amelyek segítségével optimalizálható, vagy minimálisra csökkenthető a befizetett adó mértéke. Adóparadicsom jelentése Jellemzően kisebb, főként turizmusból élő országok működnek adóparadicsomként. A jelenlegi legnagyobb adóparadicsomok közé tartozik például Andorra, Belize, Bermuda, Hong Kong, Monaco, Mauritius, Panama és Tobago vagy Vanuatu állama. Közülük az Európai...

Adósságrendező hitel

Az adósságrendező hitel olyan hitelkonstrukció, amelynek célja a már meglévő hitelek visszafizetése egy kedvezőbb feltételekkel rendelkező hitel segítségével. Ennek során a meglévő (több) hitel helyett, egy hitelfizetés történik. Ennél a hitelkonstrukciónál jellemzően az alacsonyabb kamat, és az ezáltal alacsonyabb törlesztőrészlet által kedvezőbb a korábbi hitelfizetések összességével szemben. Az adósságrendező bankokon, hitelszövetkezeteken keresztül vehető fel. A...

Adóstárs

Az adóstárs egy természetes személy, aki hitelfelvétel esetén a kölcsön és járulékai visszafizetéséért az adóssal megegyező felelősséggel és kötelezettségekkel bír. A többszemélyes hitelfelvétel előnyt jelenthet a hitel megszerzésében, hiszen az adósok így jellemzően több forrásból gazdálkodnak. A felelősség megosztásával, így nem csupán az adósok, hanem a bank biztonságérzete is megnövekszik, amelynek eredménye akár alacsonyabb kamatláb,...

Adózott eredmény

Az adózott eredmény egy vállalat nyereségének és eredményességének a mérőszáma, amelyet számviteli szabályok alapján határoznak meg. Egy adott üzleti év adózás előtti eredményét az üzleti tevékenységek és pénzügyi eredmények összegéből kapjuk meg, amelyből az adófizetési kötelezettséget levonva kapjuk meg az összegét. Értéke, tehát megegyezik az adóalany nettó jövedelmével. Ha felvett értéke pozitív, akkor nyereségről, ha...

ÁFA, ÁFA törvény, ÁFA visszaigénylés 2023

Az ÁFA, teljes nevén Általános Forgalmi Adó, a termékek és szolgáltatások értékesítése után fizetendő adófajta. Az ÁFA-t hozzáadott érték alapon kell fizetnie az áfaalanynak – legtöbbször az értékesítést végző vállalkozásnak – azaz a költségek után befizetett ÁFA visszaigényelhető, így nettó módon mindig csak az árrésre számított ÁFA kerül befizetésre az államkasszába. A jelenlegi kulcsa 27 százalék, amelynek...

Akkreditált

Akkreditált jelzővel olyan dolgokat illetünk, amelyek előre meghatározott sztenderdeknek, normáknak hivatalosan megfelelnek. Akkreditált jelentése Az akkreditált szó jelentése: hiteles, bejegyzett, elismert. A melléknév sokféle témában használt, legyen szó vizsgáról, képzésről, pozícióról vagy helyről. Az ilyen típusú elismerés meghatározását általában egy akkreditációs folyamat előzi meg, amelyben felmérik, hogy az alany képes-e az adott meghatározott státusz, tevékenység...

Akkreditív

Az akkreditív keretében a vevő (megbízó) bankja visszavonhatatlan fizetési ígéretet tesz az eladónak (kedvezményezett), feltéve, hogy a megfelelő okmányokat megkapja. Akkreditív jelentése Az okmányos hitelezésnek is nevezett jogügyletben bizonyos feltételek mellett a bank kötelezettséget vállal ügyfele felé. Egyik fő feltétele az előírt okmányok benyújtása. Azért van erre szükség, mivel a bank a felek közötti tranzakció...

Alanyi adómentesség 2023

Az alanyi adómentesség esetén vállalkozás az értékesítései után nem számít fel ÁFA-t (általános forgalmi adót) és ezzel összhangban költségei után nem jogosult áfa visszaigénylésre sem, így a vállalkozásnak ÁFA bevallást nem kell készítenie. A fogalmat gyakorta szokták összemosni a KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) fogalmával, azonban a két fogalom között lehetnek eltérések. Az alanyi adómentességet az...

Alapítvány

Az alapítvány egy szervezet, amely jövedelmét az alapító okirat által előírt, valamilyen tartós célra köteles fordítani. Kizárólag vállalkozási-gazdasági célból nem alapítható, illetve az alapítók kötelesek az alakuláskor biztosítani az alapító vagyont. Ennek a vagyonnak a felhasználási célját, módját és mértékét az alapító határozza meg. Létrejötte az alapító okirat megalkotásával válik hivatalossá. Kialakulásának menete Nem csupán...

Alapkamat

Az alapkamat, pontosabban jegybanki alapkamat egy adott ország irányadó kamata. A jegybank ezzel az eszközzel tudja az ország monetáris rendszerét és gazdaságát szabályozni. Értéke a központi bank által a kereskedelmi bankok számára nyújtott hitel kamatlábát határozza meg, ebből fakadóan a nagysága közvetlenül befolyásolhatja a teljes pénzügyi rendszert. Mértékéről monetáris politikai döntéshozatala során a jegybank dönt....

Alapok alapja

Az alapok alapja egy olyan befektetési alap, amely más befektetési alapokba fektet, azaz portfóliója befektetési jegyekből áll. Alapok alapja jelentése A befektetési alapok ezen típusa különböző kategóriájú alapokba történő befektetés által kedvező eszközallokációt, széleskörű diverzifikációt és a kockázatok csökkentését teszi elérhetővé. Emellett azonban az ilyen típusú alapok költségaránya általában magasabb, mint a szokásos befektetési alapoké....

Államadósság

Az államadósság a kormányzati szektor múltban felhalmozott tartozásainak, számviteli kötelezettségeinek összessége egy adott országban. Mértékét általában nem konkrét összegben, hanem a bruttó hazai termék (GDP) arányában, százalékban fejezik ki. A külső adósság az országon kívüli hitelezőkkel szemben fennálló tartozást jelenti. A belső adósság pedig a kormány kötelezettségeit mutatja meg a hazai hitelezőkkel szemben. Államadósság tartalma Az...

Államadósság Kezelő Központ

Az Államadósság Kezelő Központ (vagy röviden ÁKK) a költségvetési hiány biztonságos finanszírozását működtető intézmény. Államadósság Kezelő Központ célja Az ÁKK küldetése, hogy finanszírozási célját hosszú távon alacsony költségek mellett, a kockázatok figyelembevételével, magas szakmai színvonalon, kifinomult módszerekkel valósítsa meg. Államadósság Kezelő Központ feladata Alapvető tevékenysége, hogy az éves költségvetési törvény alapján gondoskodik a központi költségvetés...

Államcsőd

Az államcsőd az állam teljes vagy részleges fizetésképtelenségét jelenti.Államcsőd kialakulásaÁltalában egy hosszabb folyamat eredményeképp alakul ki. Egyik leggyakoribb kiváltó oka az adósságállomány megnövekedése és a belföldi valuta váratlan átértékelődése (rendszerint értékvesztése). Ennek oka lehet a nem megfelelő monetáris és fiskális politika, vagy egyéb külső befolyásoló tényező (például háború). A kezdeti probléma általában az állam deficites éves...

Állami kamattámogatás

Az állami kamattámogatás bizonyos feltételek mellett igénybe vehető engedményt jelent a felvett hitelre fizetendő kamatra vonatkozóan. Állami kamattámogatás célja Az állam által biztosított támogatás célja Magyarországon többnyire a gyermekvállalási kedv növelése, így a legtöbb kedvezmény a gyermekvállalás előtt álló, vagy többgyermekes családokra vonatkozik. Ennek ellenére más társadalmi csoportok számára is meghatározható egy ilyen kedvezmény, támogatható...

Államkötvény

Az államkötvény az állam által garantált és kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Az államkötvényeket Magyarországon az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) bocsátja ki; az általános nemzetközi gyakorlat szerint az intézményi befektetők aukció keretein belül, míg a lakosság az ÁKK által jegyzett árakon közvetlenül is vásárolhat lakossági államkötvényeket. Államkötvények esetében a közvetlenül kibocsátótól történő adás-vételt nevezzük elsődleges piacnak, míg...

Alternatív költségek

Alternatív költségek alatt azokat a potenciális előnyöket értjük, amelyeket egy magánszemély, befektető vagy vállalkozás elmulaszt gazdasági tevékenysége során, az esetleges alternatívái közötti választásnak köszönhetően. Alternatív költségek jelentése Az erőforrások korlátozottsága miatt egy lehetőség választása egy (vagy több) másik alternatíváról való lemondással és ezzel együtt alternatív költségekkel jár. Ezen költségek előrejelzése nagyban elősegíti az optimális döntéshozatalt,...

Amortizáció

Az amortizáció a tárgyi és immateriális eszközök elavulásuk, elhasználódásuk következtében bekövetkező értékbeli csökkenést jelent. Az értékcsökkenés mértékét az amortizációs kulcs adja meg, amely a könyvelés során az évi értékcsökkenési leírásban, az adott eszköz bruttó vagy nettó értékének hányadaként (százalékos értékben) kerül meghatározásra. Ez az értékcsökkenés költsége. Az értékcsökkenés lehet terv szerinti, vagy terven felüli, attól...

Annuitás

Az annuitás általánosan olyan pénzügyi struktúrát takar, ahol az egyik fél azonos összegű részleteket fizet a másik félnek több perióduson át. Az annuitás leggyakoribb előfordulási formái a banki hitelezés, az élet- vagy nyugdíjbiztosítás. A kifizetendő összeg kiszámíthatósága miatt is vált elterjedt pénzügyi struktúrává. Az annuitás összege egyaránt magába foglalja a tőke és a tőkére fizetett kamat összegét. Speciális...

Apport

Az apport, más szóval tárgyi betét egy vállalkozás számára nyújtott nem pénzbeli hozzájárulás, amely a törzstőke összegébe beleszámít. Érkezhet természetes személytől vagy társaságtól egyaránt. A támogatásért cserébe pedig az apportáló személyt a hozzájárulás értékével arányosan tulajdonosi jogok illetik meg. A hozzájárulás lehet tárgyi (például ingatlan, berendezés, gépjármű) vagy szellemi tőke, szakértelem, szabadalom, üzletrész vagy egyéb...

Aranystandard

Az aranystandard egy korábban fennálló nemzetközi pénz- és valutarendszer volt, amelyben a fizetőeszközök fedezetét aranyban biztosították.Ez a fedezet lehetett teljes mértékben, vagy csak részben is arany, amely a különböző országok közötti valutaátváltást segítette. A nemzetközi kereskedelemben az aranystandard rendszer az I. világháborúig működött, elősegítette a pénz egyik fő funkciója, a nemzetközi csere megkönnyebbítését.Hogyan követték egymást...

Arbitrázs

Az arbitrázs olyan, legtöbbször félreárazásból származó kockázatmentes nyereség, amely egy adott pénzügyi termék két piacon történő azonnali vételével és eladásával realizálható. Arbitrázs lehetőségek legtöbbször a piaci hatékonyság átmeneti hiányából következnek.Arbitrázs jelentése a gyakorlatbanArbitrázsra akkor van lehetőségünk, ha két piacon az adott termék különböző árakon forog. Ilyenkor az alacsonyabb áron történő vétellel és ezzel egyidejűleg a...

Árérzékenység

Az árérzékenység kifejezés azt írja le, hogy a fogyasztók kereslete egy adott termék vagy szolgáltatás iránt milyen mértékben változik az ár változásának  függvényében. A közgazdaságtanban az árérzékenység mértékének meghatározására a keresleti árrugalmasságot szokás használni. Az árrugalmasság egy adott termék keresletének vagy kínálatának százalékos változását jelenti, az ár egy százalékos növekedésének hatására. Árérzékenységet befolyásoló tényezők A...

Árfolyamindex

Az árfolyamindex egy pénzügyi eszközök teljesítményének és értékének mérésére alkalmas idősor. Mutathatja például a részvénypiac tendenciáinak változását. Ekkor egy adott részvénykosár árának változását követik nyomon, amelyben egyes kiválasztott vállalatok részvényei szerepelnek meghatározott súlyozásokkal. Ha az adott részvénykosár egy tőzsdén kereskedett részvények közül tartalmazza a legfajsúlyosabbakat, akkor tőzsdeindexnek is szokás nevezni. Valuták összehasonlításában is találkozhatunk az...

Árrugalmasság

Az árrugalmasság egy mikroökonómiai fogalom, mely egy adott termék keresletének, vagy kínálatának százalékos változását jelenti, az ár 1 százalékos növekedésének hatására. Árrugalmasság jelentése Jele ε görög betű, kiejtése: epszilon. Értéke megadja, hogy a kereslet mennyire érzékeny az árakra, tehát mennyivel többen, vagy kevesebben vásárolják az adott terméket, amennyiben megváltozik az ára. Kiszámolásához a kereslet mennyiségi...

Árupiaci termékek

Az árupiaci termékek a kereskedelemben használt olyan alapvető áruk, amelyek felcserélhetők más, azonos típusú termékekkel, különböző termelőktől származó áruk között tehát nincs jelentős különbség. Az árupiac két részre bontható: a tőke javak és a fogyasztási javak részpiacára. Ebbe a kategóriába tartoznak a különböző mezőgazdasági termékek, például a gabonák, a só, cukor vagy a kávé és...

Árutőzsde

Az árutőzsde az árupiaci kereskedelem színtere, ahol árupiaci termékek, és azok határidős áruügyleteinek kereskedelme folyik. Az árupiaci termékek a kereskedelemben használt olyan alapvető javak, amelyek felcserélhetők más, azonos típusú termékekkel. A különböző termelőktől származó termékek között tehát nincs jelentős különbség. Ide tartoznak például a különböző mezőgazdasági áruk, mint a gabonák, a só, cukor vagy a...

ÁSZF – Általános szerződési feltételek

Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) több szerződés megkötése céljából kerülnek meghatározásra, egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül. Ezek azok a feltételek, amelyeket a vállalat előre meghatároz, anélkül, hogy a másik féllel egyedileg tárgyalna. Megjelenése annak köszönhető, hogy a tömegtermelés révén szükségessé váltak a tömeges szerződéskötések. Egyedi tárgyalás esetén ezek rengeteg időt vennének igénybe, és sok...

Átalányadózás

Az átalányadózás egy, az egyéni vállalkozók számára elérhető kedvező adózási forma. A konstrukció lényege, hogy a bonyolult ellenőrizhetőség következtében a jogalkotó eltér az általános adóztatási szabályoktól, és csekélyebb mennyiségű adót szed be. Átalányadózás szabályai Mely kisvállalkozók számára érhető el? Az átalányadózás lehetősége elérhető minden olyan egyéni vállalkozó számára, akinek az átalányadózást megelőző adóévi bevételei nem...

Átlaghoz való visszatérés

Az átlaghoz való visszatérés (angolul: mean reversion) egy elmélet, miszerint a pénzügyi eszközök árai a rövid távú kilengések mellett hosszabb távon visszatérnek a hosszú távú átlaghoz. Az egyensúlyi, átlagos ártól való eltérés esetében az elmélet szerint a befektetők kihasználhatják ezt az eltérést az árak hosszabb távú trendjének meghatározására, és ennek megfelelő pozíciót nyithatnak arra spekulálva,...

Átváltoztatható kötvény

Az átváltoztatható kötvény egy értékpapír, amely lehetőséget ad tulajdonosa számára, hogy egy adott ponton a kötvényét részvénnyé váltsa át. Ezzel az addig csupán hitelviszonyt megtestesítő értékpapír tagsági jogokat megtestesítő értékpapírrá válik. Módosul többek között az elvárt hozam meghatározása és értéke, az értékpapírhoz kapcsolódó jogok, a pénzáramlás jellege, a kockázat forrása, a papír lejárati ideje, illetve...

AVDH hitelesítés

AVDH hitelesítés az online ügyintézés során az aláírások helyettesítésére létrejött módszer. Online ügyintézés során gyakran olyan hivatalos dokumentumok csatolása szükséges, mint a jognyilatkozat, meghatalmazás vagy szerződések. Előfordulhat, hogy nem elég az aláírt dokumentumot beolvasva, vagy fényképként feltölteni, hanem online hitelesítésre van szükség. Ennek egyik eszköze az elektronikus aláíró tanúsítvány, ezzel azonban kevés magánszemély rendelkezik. A...

Ázsió

Az ázsió jelentése felár vagy prémium. Valuták, illetve értékpapírok piaci árának névértéken felüli részét fejezi ki. Konvenció szerint százalékos formában értelmezzük. Ellentéte a diszázsió, amely a piaci érték névértéktől történő elmaradását fejezi ki, az ázsióhoz hasonlóan százalékos formában. Manapság leginkább a kötvényelemzések során,  a kötvény elemző által megállapított belső értéke, illetve piaci értékének különbségeként használatos....