Kereskedelmi Bank

A kereskedelmi bank üzleti alapon, profitorientáltan működő pénzügyi intézmény. Fő tevékenységei a betétgyűjtés, hitel szolgáltatás, fizetési folyamatok lebonyolítása és egyéb bankszolgáltatások nyújtása, mint pénzváltás vagy a pénzügyi tanácsadás.

Ahhoz, hogy megértsük milyen szerepet töltenek be a kereskedelmi bankok a gazdaságban, nézzük meg először hogyan épül fel egy gazdaság bankrendszere.

Monetáris szektor, Bankrendszer

A monetáris szektorba egy ország bankjainak és azok tevékenységeinek összesége tartozik. A központi bank, más néven jegybank és a kereskedelmi bankok alkotják. A bankrendszer lehet egy- vagy kétszíntű.

Az egyszintes bankrendszerben a jegybanki és kereskedelmi banki funkciók nem vállnak szét egymástól, a központi bank is kapcsolatban áll a gazdálkodó egyénekkel, míg a kétszintű bankrendszerben a jegybanki és a kereskedelmi banki funkciók élesen elkülönülnek, a jegybank közvetlen kapcsolatban csak a kereskedelmi bankokkal áll, a gazdálkodó egyénekkel a kereskedelmi bankokon keresztül, közvetetten áll kapcsolatban.

A jegybank és a kereskedelmi bankok mellett vannak más, nem monetáris pénzintézetek is. A nem monetáris pénzintézetek lehetnek

 • Bankszerűen működőek – mint a takarékbank, jelzálogbank, befektetési alapok –, vagy
 • nem bankszerűen működőek.

Ezek az intézetek határeseteknek számítanak. Besorolásuk az adott ország intézményrendszerének szabályozásától függ.

Jegybank fogalma, feladata

A monetáris hatóságok, más néven központi bankok, jegybankok világszerte nagyjából egy időben, a 19. század második felében alakultak ki. A következő feladatkörrel rendelknek:

 • Az állam bankjaként vezeti az ország központi költségvetési számláját, felel az állam monetáris politikájának a meghatározásáért és megvalósításáért
 • Meghatározza a monetáris műveletekhez kapcsoló jegybanki kamatlábak mértéket
 • Monopol jogot formál az adott ország törvényes fizetőeszközének kibocsátására
 • A hitel- és pénzkínálat, illetve a kamat alakulását befolyásolja, a hazai fizetőeszközök stabilitását biztosítja
 • Kezeli az ország nemzetközi tartalékát, mely jellemzően aranyból és devizatartalékokból, külföldi törvényes fizetőeszközökből áll
 • Vezeti a monetáris és nem monetáris intézmények számláját, átutalásokat hajt végre, likviditást biztosít
 • Biztosítja a pénzügyi szolgáltató rendszer stabilitását, kezeli a sokkokat
 • Statisztikai célú adatokat gyűjt és szolgáltat

Magyarország jegybankja, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 1924. június 24-én kezdte meg munkáját. Napjainkban elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása.

Kereskedelmi bank fogalma

A kereskedelmi bankok üzleti alapon működnek, elnevezésük a bank és a gazdaság, a bank és a kereskedelem szoros kapcsolatából ered. Pénzügyi közvetítést nyújtanak. Tevékenységüket kockázatot vállalva és profit reményében végzik.

Általánosságában három elvárást szoktak a kereskedelmi bankok felé megfogalmazni, melyek a biztonság, likviditás és jövedelmezőség.

Biztonságos működését a törvények és felügyeleti intézmények (például jegybankok) által meghozott szabályok is biztosítják.

Kereskedelmi bank pénzteremtése

A kereskedelmi bankok bizonyos tevékenységeik révén pénzt teremtenek, például

Emellett egyéb bankszolgáltatásokat is nyújtanak.

Betétügyletek

Forrást biztosít a bank saját maga számára. A bank tartozik a pénztulajdonosnak. 

Tipikus formái:

 • Betétgyűjtés lakosságtól, gazdálkodó-, önkormányzati-, közérdekű- (például iskola) intézményektől, nonprofit szervezetektől
 • Hitelfelvétel jegybanktól vagy más kereskedelmi banktól
 • Saját értékpapír kibocsátása

Hitelügyletek

A bank pénzt szolgáltat más szereplőknek. A hitelfelvevő tartozik a banknak.

Tipikus formái:

 • Hitelnyújtás a lakosság, és gazdasági, önkormányzati intézmények számára
 • Betételhelyezés a jegybanknál vagy más kereskedelmi banknál
 • Értékpapír vásárlás

Fizetés forgalom lebonyolítása

A kereskedelmi bankok különböző pénztulajdonosok (például lakosság, vállalatok) közötti pénzmozgásokat bonyolítanak le. Ilyen mozgás például a munkabér-átutalás, a közüzemi számla rendezés, két vállalat közötti pénzmozgás, készpénzfelvétel.

Ezeket az ügyleteket jutalékért végzik a bankok, melyek bevételt jelentenek számukra. A forgalom lehet készpénzes és készpénz nélküli. Ahhoz, hogy az utóbbi megvalósuljon fontos, hogy az érintettek rendelkezzenek számlával az adott kereskedelmi banknál. Ezek a szerződések kiegészülhetnek különböző más tételekkel, úgy, mint bankkártya szerződés, internetes bankolás, betéti- és hitel-megállapodás.

Egyéb banki szolgáltatások

A kereskedelmi bankok egyre több bankszolgáltatást nyújtanak. Ezeket meghatározott díj ellenében végzik, ebből sem követelésük, sem tartozásuk nem keletkezik. Ilyen szolgáltatás például a pénzváltás, pénzügyi tanácsadás, biztosítás.

A kereskedelmi bank profitja

A kereskedelmi bankok bevételt termelnek a hitelügyleteikből származó kamatokból és a különböző szolgáltatásikért fizetett díjakból. Kiadásaik a betétügyletekre fizetett kamatok és a működési költségeikből áll. Profitjuk a bevételeik és kiadásaik különbségéből fakad.