Goodwill

A goodwill (magyarul pozitív cégérték) az a többletérték, amellyel egy adott vállalat az általa birtokolt eszközökön felül rendelkezik.

A többletérték akkor keletkezik, ha egy vállalat jó hírnévvel, márkaértékkel, szabadalommal, növekedési potenciállal rendelkezik, és ez plusz értékként jelenik meg a vállalat számára. Értéke többek között akkor számszerűsíthető, amikor egy vállalat akvizíció (felvásárlás) során többet fizet a felvásárolt vállalatért, mint amennyi annak a könyv szerinti értéke. A goodwill helye a mérlegben az immateriális javak között van.

Tőzsdén jegyzett vállalatok esetében is sokszor előfordul, hogy a könyv szerinti érték többtízszereséért, többszázszorosáért vásárolhatóak meg a vállalat részvényei. Ennek az oka lehet a cégben rejlő növekedési potenciál, piaci részesedés vagy szektorális prémium is. Ezekben az esetekben a goodwill értéke felvásárlás során egyértelműen pozitív.

Azonban az is előfordulhat, hogy egy vállalatot kevesebb pénzért akvirálnak, mint amekkora annak a piaci értéke. Ilyenkor negatív goodwillről beszélünk, mely eredményként kerül elszámolásra a felvásárló számára.

Goodwill számítása és helye a mérlegben

A goodwill tehát a többlet, amelyet a vevő kifizet az eladónak a vállalat könyv szerinti értékén felül. Azonban, mint minden pénzmozgásnak, a vásárlásra fordított összegnek (amelynek része ez az immateriális jószágként, láthatatlan eszközként megjelenő goodwill) is nyoma kell, hogy maradjon a könyvelésben. A goodwillt a vállalati mérlegben eszközoldalon találjuk meg, és értékét úgy számítjuk ki, hogy a vételárból levonjuk az eszközök és kötelezettségek piaci értékét. A pontos módszertan vitatott, a különböző könyvelők előfordulhat, hogy más és más módokon számítják ki a goodwill értékét.

Fontos, hogy a goodwill ugyan egy immateriális jószág, viszont nagyon is különbözik a többi immateriális jószágtól. Önállóan nem lehet értékesíteni, átruházni, kiadni, és elég nehezen meghatározható. Emellett a többi nem kézzelfogható eszköz előre meghatározott mértékben amortizálódik, míg a goodwill értékváltozása a vállalat teljesítményétől és a piaci körülményektől függ.

A vállalatoknak minden évben kötelessége felmérni azt, hogy mekkora a goodwill értéke a mérlegükben, illetve a piaci környezet hatására (megnövekedett verseny, gazdasági válság) ez mennyit változott az elmúlt időszakhoz képest. Ennek becslésére kétféle módszer, a jövedelmi és piaci megközelítés létezik. A jövedelmi megközelítésnél a vállalat a jövőbeli cash flow-ját diszkontálja, hogy megkapja a jelenértékét. A piaci megközelítésnél pedig a vállalat eszközeit és kötelezettségeit, ezek értékeit hasonlítják össze az iparág más vállalataival. Az értékcsökkenés a jelenlegi érték és a vételár közötti különbség. Ha értékcsökkenést tapasztalnak, azt le kell írni a mérlegben. Ez meglátszik az eredménykimutatásban is, hiszen csökken az adott évi bevételek szintje, és ennek hatására a részvényárfolyam is csökken.

Azon vállalatok, amelyek főleg felvásárlások útján terjeszkednek, rendszerint jelentős goodwill értékkel rendelkeznek. Ezt hosszú távú befektetőként érdemes fenntartásokkal kezelnünk.