Fedezeti pont

A fedezeti pont megmutatja azt a mennyiséget és eladási árat, amely mellett a vállalat bevételei kiegyenlítik a költségeket, tehát a profitja nulla.

Értelemszerűen a vállalat ennél a pontnál igyekszik többet és/vagy drágábban eladni, hiszen így tud nyereségre szert tenni. Minél alacsonyabb a fedezeti pont, annál könnyebb nyereségesen működni.

Fedezeti pont kiszámítása

Kiszámítása a következőképpen történik:

Fedezeti ponthoz tartozó mennyiség = fix költség/(eladási ár – egy termékre jutó változó költség)

Fedezeti ponthoz tartozó árbevétel = fix költség/((árbevétel – összes változó költség)/árbevétel)

Fedezeti pont kiszámítása

Hogyan értelmezzük a fedezeti pontot?

A fedezeti pont egy olyan pont a vállalat működésében, amikor működése nem veszteséges és nem is nyereséges. A vállalat bevételei megegyeznek a teljes költségével – pontosabban az egy termékre jutó árbevétel megegyezik az egy termékre jutó átlagköltséggel. Azért fontos a fedezeti pont ismerete, mert ez az a határ, amely alatt a vállalat működése hosszú távon veszteséges.

A fedezeti pont két dolgot árulhat el nekünk:

  • mennyit kell termelnünk és értékesítenünk
  • és mekkora árbevételt kell elérnünk ahhoz, hogy legalább nullszaldósan működjünk, azaz a bevételek és a költségek kiegyenlítsék egymást.
fedezeti pont ábrázolása

Máshogyan megfogalmazva, a fedezeti ponttal azt az ár-mennyiség kombinációt keressük, amely mellett a vállalat profitja nulla. Értelemszerűen hosszú távon efölött érdemes termelni, hogy a vállalkozás működése nyereséges legyen. Ehhez a fedezeti ponthoz képest többet és/vagy magasabb áron kell termelnünk.

A fedezeti pont elemzés során információt kapunk arról, hogy mely termékcsaládok a legköltségesebbek és hol érünk el legkönnyebben vagy a legmagasabb nyereséget. Megtudjuk, melyik termékcsaládot érdemes tovább gyártani, melyiket érdemes bővíteni és melyik megszüntetésén érdemes elgondolkodni.

Minél hamarabb tudja egy vállalat elérni a fedezeti pontot, annál könnyebben tud profitot termelni. Így a fedezeti pont számítása alkalmas a hasonló körülmények között, ugyanazon üzleti területen tevékenykedő vállalatok összehasonlítására.

Mit lehet tenni, ha a vállalat a fedezeti pont alatt termel?

Alapelv, hogy minél többet termel egy vállalat, annál költséghatékonyabban működik, hiszen a fix költségek értéke egy termékre vetítve csökken, míg a változó költségek ugyanakkorák maradnak. Azonban a költséghatékony termelés mennyiségének is van egy felső határa, amelyet az adott eszközökkel, gépekkel és munkaerővel el lehet érni. Fontos figyelembe venni, hogy egy vállalat életében az a pillanat is bekövetkezhet, amikor már túl sokat, egyre növekedő és végül túl magas költségek mellett termel, amelyek már nem térülnek meg az árbevételből. Így a fedezeti pont számítása nem csak akkor érdekes, amikor az a kérdés, hogy minimum mennyit termeljen a cég, hanem akkor is, amikor arról van szó, maximum mennyit képes gazdaságosan gyártani. A két érték közötti tartományban lesz nyereséges a vállalat kibocsájtása.

Fedezeti pont számítása

A fedezeti ponthoz tartozó mennyiséget a fix költség és az egységnyi fedezet hányadosaként lehet kiszámolni. Az egységnyi fedezet nem más, mint egy termék eladási ára és változó költségének különbsége. Ez a képlet megmutatja, hogy hány darab terméket kell eladnunk ahhoz, hogy nulla profitunk legyen. Ha a profit nulla, az azt jelenti, hogy az eladási ár és a változó költségek különbsége megegyezik a termékre vetített fix költségekkel.

A fedezeti ponthoz tartozó árbevétel megadható a fix költség és fedezeti hányad hányadosaként. A fedezeti hányad az árbevétel és az összes változó költség különbsége osztva az árbevétellel. Ebből megállapítható, hogy összesen mekkora árbevételre van szükségünk a nulla profit eléréséhez.

A vállalat a működése során a fedezeti ponthoz tartozó termelési volument és árbevételt meg szeretné haladni, hiszen így tud jövedelmező lenni. Ebből következik, hogy minél alacsonyabb a fedezeti pont értéke, annál könnyebb nyereséges szintet elérni. A fedezeti pontot az eladási ár, a változó költség és a fix költség változása is befolyásolhatja. Például, ha az eladási ár nő, akkor csökken a fedezeti ponthoz tartozó mennyiség, tehát kevesebb terméket kell eladni azonos fix költség fedezetére. De ha a változó költséget vagy a fix költség nő, akkor az azt jelenti, hogy a fedezeti ponthoz tartozó mennyiség is nő, így többet kell eladni, hogy nullszaldós legyen a vállalat.

A fedezeti pont számításakor megtudjuk, hogy milyen messze van a vállalat jelenlegi vagy tervezett termelése a nulla profittól és mennyire van kitéve a nyereségessége egy piaci recessziónak.