Faktorálás

A faktorálás vagy faktoring egy pénzügyi szolgáltatás, ami a még le nem járt követelések adásvételét jelenti.

Faktorálás jelentése

A gazdasági tevékenységet végző szervezetnek lehetősége van értékesíteni a még fennálló, jellemzően rövid lejáratú követeléseit egy faktorcégnek. A követelések származhatnak áruk, termékek vagy akár szolgáltatások értékesítésből. A faktorcég kifizeti a szállítónak a megvásárolt követelések ellenértéket. Így a vevő már nem az üzleti partnerének, hanem a faktorcégnek fogja törleszteni a tartozását. A faktorálással a vállalatok finanszírozási forráshoz juthatnak a követelések értékesítésével, megszabadulhatnak az adminisztrációs terhektől és attól a kockázattól is, hogy a vevők nem fizetik meg a tartozást a követelés esedékességekor.

A faktorálás szereplői

A faktorolás egy három szereplős folyamat. Az egyik szereplő a szállító vállalkozás, aki valamilyen terméket vagy szolgáltatást értékesít hitelre a második szereplőnek, a vevőknek. A vevői hitelek jellemzően rövid, néhány hetes, hónapos időszakra szólnak és a szállító mérlegében vevőkövetelésként jelennek meg. A vevőkövetelések gyakorlatilag egy fizetési haladékot testesítenek meg, amit szállítók az üzleti partnereknek biztosítanak.

faktorálás szereplői

Előfordulhat, hogy a szállító vállalatnak fizetési problémai keletkeznek, mivel az adott időszaki kiadások összege meghaladja az éppen vállalkozásban lévő vagy rövidesen beáramló pénz mennyiségét. Ilyenkor a szállítónak lehetősége van a vevőivel szemben fennálló, rövid távú követelésinek értékesítésére egy harmadik félnek, a faktornak.

Az ügylet kockázatai

A faktorálás során rendkívül lényeges a vevő személye. A követelés a vevővel szemben áll fent és a kockázatok is a vevőtől származhatnak, ha esetleg nem, vagy csak késve képes visszafizetni a tartozást. A faktorcégek a kockázatok minimalizálása miatt elvégeznek egy úgynevezett vevőminősítést a szállítóval történő szerződéskötés előtt. Ennek során megállapítják, hogy érdemes-e megvenni az adott vevővel szemben fennálló követelést.

Ha a vevőminősítés sikerrel zárul, akkor a faktor diszkont áron megvásárolja a szállító vállalat követeléseit és még azelőtt odaadja azok ellenértékét mielőtt a megvásárolt követelések lejárnának. A szállító vállalat így hamarabb hozzájuthat a kintlévőségekhez és még a vevőkövetelések adminisztrációjával és beszedésével sem kell foglalkoznia.

A faktorcég egy külön követeléskezelésre szakosodott pénzügyi szolgáltató. A követelések megvásárlása után adminisztrálja és nyomon követi a tartozásokat és esedékesség esetén intézkedik a követelések begyűjtéséről vagy nem fizetés esetén a behajtásáról. A faktorcégek bevétele nem a kiegyenlített követelésekből keletkezik, hanem a faktor ügylet során a követeléseket átengedményező vállalatokat terhelő faktordíjból és a követelés leszámítolásából.

A faktorálás típusai

A két legalapvetőbb faktoring típus az úgy nevezett visszterhes és a vissztehermentes faktoring. Előbbi esetén a faktorcég megvásárolja az ügyfél követeléseit, viszont a hitelezésből eredő kockázat, vagyis annak kockázata, hogy a vevő nem fizeti vissza a tartozást az ügyfélnél marad és ő lesz a felelős a fennmaradó követelések behajtásáért.

A vissztehermentes faktorlálás során a faktorcég szintén megvásárolja a szerződő féltől a követeléseket, viszont a nem fizetésből eredő kockázat a faktorcégre száll. Neki kell majd behajtania a követeléseket, ha nem fizetnek a vevők.

Egy másik megközelítés szerint megkülönböztethető még nyílt és csendes faktorlálás. Nyílt faktorálás során a vevőket értesítik, hogy a szállító értékesítette a velük szemben fennálló követeléseket, így a tartozásukat már a faktorcég felé kell rendezniük. Csendes faktoring esetén a vevőt nem értesítik a velük szemben fennálló követelések faktorlásáról.