Deviza swap

A deviza swap egy olyan megállapodás, amely során a felek egy devizapárt és a hozzájuk tartozó pénzpiaci kamatlábakat elcserélik. Legtöbbször a különböző országokban működő vállalatok alkalmazzák ezt az ügylettípust. A bankrendszer közreműködésével a megfelelő devizákra cserélhetik a pénzáramokat.

Mikor alkalmazzák a devizacsere-ügyletet?

A deviza swapok (devizacsere-ügyletek) elengedhetetlen pénzügyi eszközöknek számítanak a bankok, multinacionális vállalatok és befektetők szempontjából. Működésük sokban hasonlít a kamatcsere- és részvénycsere-ügyletekhez, viszont ezeknél jóval bonyolultabbak.

A vállalatok nem csak saját tőkéjüket, hanem hitel útján szerzett forrásokat is felhasználhatnak devizacsere-ügyletekben. Ez esetben a vállalatok belföldön, a hazai bankoktól veszik fel a hitelt, majd a megszerzett pénzt kicserélik egymással.

Például előfordulhat, hogy A vállalat Magyarországon forintban, míg B vállalat az USA-ban dollárban vesz fel hitelt, majd ezeket kicserélik egymással (egy közvetítő segítségével). Így A vállalatnak forint helyett dollárja, B vállalatnak dollár helyett forintja lesz (ugyanazon értékben). Ez összességében egy olcsóbb megoldáshoz vezet, mintha mindketten külföldi bankoknál, külföldi hitelfelvétellel jutnának hozzá a szükséges devizához. Egy későbbi időpontban, egy előre rögzített árfolyamon pedig visszacserélik devizáikat.

Deviza swap működése

Tegyük fel, hogy egy cégnek egy adott időpontban devizája van, de forintra van szüksége, viszont egy másik időpontban meg pont fordított a helyzet, azaz van elég a forintja, de nincs devizája. Az ilyen eseteket oldja meg a deviza swap. A deviza swap lényegében azt jelenti, hogy a devizát eladjuk a jelenben, majd a jövőben visszavásároljuk (visszaváltjuk forintra).

Ehhez két ügyletet kell kötnünk: egy azonnali devizaügyletet és egy ezzel ellentétes irányú határidős (forward) devizaügyletet. Az is előfordulhat, hogy az adott devizát nem most, hanem a jövőben szeretnénk csak eladni. Ez esetben a következő ügyletekre van szükség: határidős (forward) devizaügylet és egy ezzel ellentétes irányú határidős (forward) devizaügylet egy távolabbi időpontban. Egy adott deviza azonnali vagy határidős eladásával/vételével egyidejűleg egy ellentétes irányú, ugyanarra a devizára és összegre vonatkozó határidős ügylelet kötünk. Az ügylet megkötésekor a bank vagy a bank által összepárosított vállalatok az azonnali árfolyamon kicserélik a devizát (vagy határidős ügylet esetében egy előre rögzített napon). A kamatfizetés esedékességekor pedig kicserélik az előre rögzített kamatokat, majd az ügylet lejártakor visszacserélik a devizákat.

Deviza swap görgetése

Ha kiderül, hogy a várt devizakiadásra máskor kerül sor, lehetőség van az eredeti határidős pozíciót egy, az eredetitől eltérő időpontra módosítani (görgetni). Azonban ilyenkor a határidős árfolyam is változik. Például, ha a fődeviza kamata alacsonyabb, mint a mellékdevizáé, akkor az árfolyam visszagörgetés esetén csökken, továbbgörgetés esetén nő.

Deviza swap előnyei

A deviza swap segítségével a vállalat az adott időszakban növelheti az egyik pénznemben való likviditását a másik pénznemben való likviditása rovására. Ezzel egyidőben kiküszöböli, vagy legalábbis csökkenti az árfolyamkockázatokat is.

Az ügylet azért is előnyös a vállalatok számára, mert előre rögzített árfolyamon történik, így a vállalat eredményét nem befolyásolja egy hirtelen árfolyamváltozás. A deviza swappal tulajdonképpen elkerülhető az adott ügylethez szükséges deviza kockázata, ezért a fedezeti ügyletekhez is szokták sorolni.