Cash flow, cash flow kimutatás

A cash flow egy vállalkozás befolyó és kimenő készpénz áramlását takarja. A cash flow kimutatás az egyik a pénzügyi beszámolók három fő eleme közül, az eredménykimutatást és a pénzügyi mérleget egészíti ki. Míg utóbbi kettő a vállalat eszközeit, kötelezettségeit és működési eredményét írja le, addig a cash flow csak ezen eszközök, kötelezettségek és eredmények készpénz állományt érintő változásit foglalja magába. 

Három fő kategóriát különböztetünk meg: működési vagy operatív, befektetési vagy beruházási, valamint finanszírozási cash flow-t.

A cash flow jelentése a gyakorlatban

A jelentés sokak számára nem triviális, miután az egyén életében a pénzügyi eredmény, kiadás és az ezekhez fűződő készpénz mozgás gyakorta egybeforr. A pénzáramlás fogalmának megértéséhez érdemes belegondolni néhány egyszerű, mindennapi folyamatba. Bevételi oldalon hozhatnánk példának a munkanap után járó bért, amely minden ledolgozott óra után jár, de csak a hónap végével egy összegben kerül jóváírásra. Ilyen esetben a munkavállalónak naponta keletkezik eredménye, de készpénz mozgás csak havonta követi azt. Kiadási oldalon a hétköznapi bevásárlás lehet egy jó példa, ahol készpénz kiadásom rögtön a kasszánál keletkezik, de költségem csak a megvásárolt termék elfogyasztásakor képződik, hiszen addig csupán egy eszközcseréről beszélhetünk (készpénz vs. vásárolt termék).

Vállalkozások életében hasonló alaptételek érvényesek. A megvásárolt félkész termékekből csupán készlet keletkezik, míg a késztermék eladásakor az azonnali profit gyakorta csupán vevőkövetelésként jelenik meg a vállalkozás főkönyvében. Egy vállalkozás növekedéshez, és az egészséges működéshez elengedhetetlen a pozitív pénzáramlás fenntartása.

A cash flow kimutatás

A kimutatás leírja, hogy hogyan működik a cég, milyen növekedési fázisban van, milyen stratégiára fókuszál a menedzsment, mennyire egészséges a piac, és hogy képes-e eleget tenni pénzügyi kötelezettségeinek. Ezen kérdések megértéséhez érdemes a kimutatás három megkülönböztetett részét vizsgálnunk.

Működési cash flow

A működési cash flow a cég üzleti tevékenységéhez köthető készpénzáramlást mutatja. Számításához a cég működési eredményét kell kiigazítanunk a nem készpénzhez köthető kiadásokkal és bevételekkel. Ilyenek tipikusan az értékcsökkenési leírások, amortizáció, valamint a működő tőke és adókötelezettségek változása. Működőtőke esetében a vevőkövetelések és a készletek növekedése csökkenti a működési cash flow-t, míg a szállítói tartozások növekedése növeli készpénzállományunkat. A működési rész mutatja meg, hogy a cég mennyire hatékonyan tud készpénzt termelni piaci tevékenységéből.

Beruházási cash flow

A beruházási cash flow a cég tárgyi és befektetett eszközeihez – ingatlanok, gépek és berendezések, járművek, kapcsolt vállalkozások – kapcsolódó tranzakciók egyenlegét mutatja. Egy növekedésben lévő cég esetében ez készpénz kiáramlással jár, azonban a túl gyors növekedés és készpénzhasználat az egyéb pénzügyi kötelezettségek elmulasztásához vezethet. Amennyiben ez az egyenleg készpénz beáramlást mutat érdemes utána nézni, hogy mivel magyarázza ezt a menedzsment. A termelőeszközökön való folyamatos túladás pénzügyi problémák és a cég méretcsökkenésének árulkodó jele lehet.

Finanszírozási cash flow

Míg a beruházásokkal kapcsolatos kimutatás leginkább a mérleg eszközoldalát érinti, addig a finanszírozási készpénzáramlás a forrásoldal árnyalását célozza. Hitelek felvétele, visszafizetése, tőkeemelés, részvény-visszavásárlások mind kerülhetnek ebbe a kategóriába. A túlzott hitelfelvétel újfent csak működési problémák tünete lehet, míg a nagyvonalú részvényvisszavásárlások és osztalékfizetések megint az egyéb kötelezettségek elégtételét kockáztatják.

Szeretné megismerni a vállalatok pénzügyi beszámolóinak többi fajtáját? Olvassa el az eredménykimutatásról szóló cikkünket is!