Béta mutató

A béta mutató arról ad információt, hogy az adott pénzügyi eszköz mennyire volatilis a piaci átlaghoz képest. Azaz például a részvények árfolyamának változását nem a részvény saját árfolyamához, hanem a piaci index árfolyamának változásához viszonyítja.

Béta mutató jelentése

Máshogyan kifejezve a béta mutató azt méri, hogy az adott részvény – a vizsgált időszakban – a piaci átlagos kockázaton felül hordozott-e valamilyen specifikus kockázatot.

Béta mutató használata

A béta mutató a tőkepiaci értékelés modelljének (CAPM) egyik fontos tényezője. A CAPM az egyensúlyi árak kialakulásának folyamatát írja le a kockázatos eszközök piacán. A kockázatosság mérésén túl (vagy inkább abból következően) a béta mutató képes lehet arra, hogy segítségével előrejelezzük, hogy az adott befektetések piacán mekkora visszaesésre számíthatunk, vagy mennyivel realizálhatunk több profitot a piaci átlaghoz képest.

Értelmezése:

  • ha β=1, akkor az értékpapír volatilitása a piaccal együtt mozog, azzal megegyező a mértéke
  • ha β>1, akkor az értékpapír volatilitása meghaladja a piacét (ez esetben agresszív értékpapírról beszélünk)
  • ha β<1, akkor az értékpapír volatilitása kisebb a piacénál (ez esetben defenzív értékpapírról beszélünk)
  • ha β=0, akkor az értékpapír és a piac között nem mutatható ki korreláció
  • ha β<0, akkor az értékpapír a piaccal ellentétesen mozog.

Megfigyelhető, hogy iparáganként az összes vállalatra hasonló béta értékek jellemzőek, viszont az iparágak között értelemszerűen szignifikáns különbségek vannak. Például, a technológiai szektorban a béta mutató értéke általában egynél nagyobb, míg a közműveknél egynél kisebb.

A kockázat és hozam közötti összefüggések

A portfóliónkon belül minden egyes részvénynek külön-külön kiszámítható, és adatbázisokból hozzáférhető a béta tényezője, amely tehát megmutatja, hogy az adott részvény volatilisebb, kockázatosabb-e, mint a piac.

A magasabb volatilitással (szórással) rendelkező érétkpapírok jellemzően magasabb hozamot kínálnak, az alacsonyabb volatilitásúak pedig alacsonyabb hozamot. Egy eszköz bétája és hozama között kapcsolat van, ami azt jelenti, hogy a kockázatosabb eszközöknek jellemzően magasabb a bétája.

Érdekességek a piaci kapitalizáció és béta mutató nagyságával kapcsolatban

  • Nagy piaci kapitalizációjú cégek esetében általában 3-as bétájú részvényeket nem, de 2-es bétájúakat már találhatunk. Előfordulhatnak olyan végletek is, amelyek 0 vagy 0-hoz közeli bétával rendelkeznek, azaz a részvényárfolyamuk a piac árfolyammal nem korrelál.
  • Alacsony piaci kapitalizációjú cégek esetében gyakoribb jelenség az extrém volatilitás, így akár 4-es vagy annál magasabb értékű bétával is találkozhatunk. De az is megeshet, hogy bizonyos vállalatok bétája mínusz értéket vesz fel, azaz a részvényeik árfolyama a piaccal ellentétesen mozog.

De hogyan számítható ki ennek a mutatónak az értéke? Olvassa el a piaci kapitalizációról szóló cikkünket is!