Bankbetét

A bankbetét az egyik leggyakoribb és legbiztonságosabb megtakarítási forma, amely esetén a bank előre meghatározott módon köteles kamatot fizetni a nála elhelyezett összeg után.

Az ilyen módon bankokban elhelyezett pénz védelmét az Országos Betétbiztosítási Alap 100 ezer eurónak megfeleltethető összegig garantálja. Sokféle betéti konstrukció létezik, összehasonlításukban az EBKM (Egységes Betéti Kamatláb Mutató) segíthet. Fontos tudni azonban, hogy az így megszerzett kamatjövedelmet kamatadó terheli, amit a mindenkori személyi jövedelemadó (SZJA) mértéke határoz meg.

A bankbetét főbb jellemzői

Kockázat: Kockázati szempontból a betéteket biztonság és kiszámíthatóság jellemzi. A betétben elhelyezett összeg hozzáférhetősége, illetve a betét kifizetése előre meghatározott feltételeknek szerint rögzített. A betét kifizetéséről az adott hitelintézet kezeskedik. Esetleges csőd esetén a bankoknál elhelyezett betétek megtérítését az Országos Betétbiztosítási Alap vállalja 100 ezer eurónak megfeleltethető összegig.

Hozam: A betétek alacsony kockázatának megfelelően a várható hozam is alacsonyabb, mint a magasabb kockázatú termékek várható hozamai. A betéti hozam és kifizetések ideje előre meghatározott. A különféle konstrukciók összehasonlítását segíti az Egységesített Betéti-kamatláb Mutató, amely éves szinten százalékban fejezi ki a betét kezelési díjaktól mentes hozamát, azonban nem tartalmazza a pénz elhelyezésének és felvételének költségeit, és a kamatadót sem. Az EBKM számítása a pénzintézetek jogszabályi kötelezettsége.

Adózás: A bankbetétből származó kamatjövedelmet Magyarországon kamatadó terheli, a mindenkori SZJA mértéknek megfelelően. Ma ez 15 százalékban van megállapítva, amelyet a bank automatikusan le is von a kamat összegéből és megfizeti az állam számára.

A bankbetétek csoportosítása

Lekötött és látra szóló bankbetét megkülönböztetése

Megkülönböztethetünk látra szóló bankbetétet és a lekötött bankbetétet. Előbbi a bankszámlán található pozitív egyenleg után kapott kamatot jelenti, amely jellemzően elmarad a lekötött betéten elérhető kamattól. A lekötött bankbetét esetében az ügyfél értékmegőrzés vagy vagyongyarapítás céljából rövidebb vagy hosszabb időre átruházza pénze használati jogát, amelyért cserébe a bank kamatot fizet. A magasabb kamatért cserébe az ügyfél csak a futamidő végén férhet hozzá lekötött pénzéhez. Amennyiben mégis futamidő előtt hozzá szeretne jutni a pénzéhez az ügyfél, akkor a legtöbb konstrukció esetében egyáltalán nem, vagy csak a futamidő végére ígértnél jóval alacsonyabb kamatjövedelmet biztosít a bank.

Futamidő és elhelyezett összeg szerinti megkülönböztetés

A lekötött betétek talán legmeghatározóbb tulajdonsága azok futamideje, tekintettel arra, hogy csak a futamidő végén juthat a betétes a megállapodás szerinti kamathoz. Ennek megfelelően a legjellemzőbb lejárati idők 1, 3, 6, illetve 12 hónapban kerülnek meghatározásra, de létezik éven túli futamidővel rendelkező bankbetét is. A hosszabb futamidő a betétes részéről nagyobb elköteleződést kíván, ennek megfelelően jellemzően magasabb kamatozást is ígérnek. Gyakran nemcsak a vállalt futamidőtől, hanem a lekötött összeg nagyságától is függ az elérhető kamat.

Forint és deviza alapú megkülönböztetés

Léteznek forintban vagy valamely más devizában – jellemzően dollárban vagy euróban – denominált betétek is. Fontos tudni, hogy nemcsak az adott devizához tartozó kamatkondíciók képezik részét a betétnek, hanem a betétesnek viselnie kell az adott pénznem devizakockázatát is. Másképpen fogalmazva a betétesnek számolnia kell az adott deviza jövőbeli várható árfolyamváltozásával is. Például egy euró alapú bankbetét többet fog érni forintban, ha a forint árfolyama romlik, míg kevesebbet fog érni forintban, amennyiben a forint euróhoz viszonyított értékeltsége javul.

A bankbetét elhelyezésének módja szerint

Betételhelyezés módja szerint megkülönböztethetőek az egyszeri, illetve az ismétlődő elhelyezésű betétek. Az egyszeri betételhelyezés esetében a futamidő végén a betét lekötése megszűnik, a lekötött összeg a kamattal együtt kifizetésre kerül és nem kamatozik tovább. Folyamatos lekötés esetén a futamidő végén a betétet automatikusan újra lekötik. Ebben az esetben a betétes választhat, hogy a futamidő végén megszerzett kamatjövedelem a betéti összeggel együtt kerüljön lekötésre, vagy írja jóvá a bank az ügyfél látra szóló számláján.

Kamatmeghatározás szerint

Megkülönböztethetőek a fix és a változó kamatozású lekötött betéteket. A fix kamatozású bankbetét futamideje alatt a kamat változatlan marad. Változó kamatozás esetén egy előre meghatározott index vagy mutató alapján változhat a kapott kamat akár kedvező, akár kedvezőtlen irányba.

Mind fix, mind változó kamatozás során beszélhetünk sávos, lépcsős és egyszerű kamatozásról. Egyszerű kamatozás esetén elhelyezett összegtől függetlenül az adott kamatszinten kamatozik a betét. Lépcsős (vagy más néven küszöbös) kamatozás esetén az elhelyezett összeg függvényében a teljes összeg adott kamatozással rendelkezik. Ez a gyakorlatban magasabb összeghez magasabb kamatszinthez rendelést jelent. Sávos kamatozás esetében az elhelyezett összeg egyes sávokba eső részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.

Rögzített célú bankbetét

A legtöbb betét felhasználhatóságát nem korlátozza semmi, azonban vannak rögzített célú betétek. A rögzített célú betéteket meghatározott célra és módon lehet felhasználni, ilyenek a gyámhatósági takarékbetétkönyvek, illetve a nyereménybetétek.

A gyámhatósági bankbetét olyan speciális rendelkezési jog fenntartásával létrehozott betéti forma, melyhez a kedvezményezett gyermek nem férhet hozzá nagykorúvá válásáig.

A nyereménybetétek olyan speciális betétek, melyek esetén pénzbeli kamatjövedelem nem jelentkezik. A nyereménybetétek esetében a kamatokat nyereményalapba gyűjtik, azokból tárgyi (például: autó, lakás) nyereményeket vásárolnak, majd azokat sorsolják ki a betétesek között.

Az elmúlt évtizedben a bankbetétek ellen gyakran emlegetett érv volt a pénz értékének romlása. Ha szeretne többet megtudni az inflációról, olvassa el következő cikkünket is!