Babakötvény

A Babakötvény egy névre szóló, kiemelt jövedelmezőségű magyar állampapír.

Babakötvény vásárlása csak névre szóló, Magyar Államkincstár által vezetett Start-értékszámlán lehetséges. Start-értékszámla nyitható minden 18. életévét még be nem töltött magyar gyermek számára. A kiemelt kamatozáson túl az állam egyéb hozzájárulásokkal is támogatja az ilyen formában gyermekek számára történő takarékoskodást. Cserébe az e módon félretett pénzhez a gyermek csak 18. életévének betöltése után férhet hozzá.

babakötvény

Start-értékpapírszámla

Babakötvény vásárlásához elengedhetetlen a kedvezményezett gyermek számára a névre szóló, Magyar Államkincstár által vezetett Start-értékpapírszámla megnyitása. A számla megnyitása lehetséges a szülő, egy közeli hozzátartozó, vagy más törvényes képviselő által, illetve a 16. életévét betöltött gyermek személyesen is kezdeményezheti a számla megnyitását.

A nyitáshoz szükségesek a gyermek személyes adatait tartalmazó iratok (név, adószám, lakcím) és azon szülő személyes adatai (születési dátum, anyja neve, lakcíme, adóazonosító jele), aki a családi pótlékot kapja. Valamint szülői nyilatkozat is elengedhetetlen arról, hogy a szülő a gyermek után jogosult családi pótlékra. Szükségesek még a számlát nyitó személy adatai, illetve amennyiben nem szülő nyitja a számlát akkor szükséges egy a számlát nyitó személy családi kötődéséről szóló nyilatkozat.

Az ügyfél-regisztráció meggyorsítható a Magyar Államkincstár WebKincstár oldalán található ügyfél-regisztráció számlanyitást megelőző kitöltésével. Továbbá van lehetőség már személyes megjelenés nélkül, teljesen online számlanyitásra is Ügyfélkapun keresztül.

Amennyiben az új ügyfél kereskedelmi banki Start-számlával rendelkezett, akkor számlanyitás után lehetőség van az ottani összeg átcsoportosítására a Kincstár által vezetett számla részére.

A Babakötvény főbb jellemzői

  • Futamidő: 19 év
  • Felvehetőség: Minimum 3 év, a gyermek nagykorúvá válása után vehető fel
  • Alapcímlet: 1 forint, így bármilyen címletben megvásárolható
  • Kamatozás: Változó kamatozású állampapír, amely a kamatbázis és a kamatprémium értékösszegével egyenlő
  • Megvásárolható: Magyar Államkincstárnál
  • Vásárlásához szükséges: Start-értékpapírszámla
  • Felhasználhatóság: Szabad felhasználás

Kamatozás és egyéb kedvezmények

A Babakötvény kedvező, változó kamatozású konstrukcióval rendelkezik. A jelenlegi papírok éves 17,5 százalékos kamatozással bírnak. Ez a százalék két rész összegeként jön létre, van egy kamatbázis, illetve egy kamatprémium. A tárgyévi kamatbázis megegyezik az előző évre vonatkozó KSH által megállapított átlagos infláció (fogyasztói árindex) százalékos mértékével, míg a kamatprémium mértéke fix 3 százalék. A kamat jóváírása február 1-jén, míg az első sorozat (2032/S) esetében december 2-án évente történik.

A kamatokon túl egyéb kedvezményekkel is támogatja az állam a Babakötvényben történő megtakarítást. Ez úgyszintén két tényezőből áll. Egyrészt van egy úgynevezett életkezdési támogatás, melynek keretében minden 2005. december 31. után született belföldi gyermek és 2017. június 30. napja után született külföldi gyermek számára az állam 42.500 forintot helyez el a minimális kamatozású letéti számlán. Ezen összeg a Kincstárnál történő Start-értékpapírszámla nyitása után átkerül oda. Másrészt az állam az éves befizetés összegének 10 százalékával megegyező, de maximum 12.000 forint értékű összegű támogatásban is részesíti a kedvezményezetteket.

Fontos tudni, hogy 2017. június 30. napja után született külföldi gyermekek alatt azon Magyarországon kívül élő személyek értendőek, akik olyan nem magyar állampolgárságú, 18 év alatti személyek, akik Magyar igazolvánnyal rendelkeznek és az állampolgárságuktól megfosztásra kerülnének, amennyiben felvennék a magyar állampolgárságot vagy akik Magyarországon kerültek anyakönyvezésre.

Lényeges még, hogy a 2006. január 1. előtt született belföldi és 2017. július 1. előtt született külföldi, 18. életévét még be nem töltött gyermekek esetén is van lehetőség Start-értékpapírszámla keretein belül Babakötvény vásárlására. Ilyen helyzetben azonban nem jár az életkezdési támogatás és számlanyitáskor induló összegként 25.000 forint befizetése szükséges.

A Babakötvény vásárlása, illetve felvétele

A számlanyitást követően a Babakötvények vásárlása automatikusan megtörténik a Start-értékpapírszámlán jóváírt összegből. A befizetett összeget a Kincstár automatikusan a gyermek születési évének megfelelő kötvénybe fekteti. Befizetésre a gyermek 18. életévének betöltéséig van lehetőség. A befizethető összeg nem korlátozott, azonban az állami jóváírás maximalizált évi összege 12.000 forint, így annak igénybevételére évi 120.000 forint értékösszegig van lehetőség.

A számláról történő pénzfelvételre legkorábban a gyermek 18. életévének betöltésekor, legkésőbb a kötvény lejártakor, vagyis a gyermek 19. születésnapján nyílik lehetőség. Legkorábban azonban 3 év elteltével van rá lehetőség, így példának kedvéért amennyiben a gyermek a számlanyitás időpontjában tölti be a 16. életévét, akkor annak felvételére csak 19. születésnapján van lehetősége.

A felvett összeg felhasználása kötöttségektől mentes, azaz szabadon felhasználható. A konstrukció kifejezetten kedvezőnek mondható a piaci kamatokhoz viszonyított kamatprémium, illetve a kezdeti és éves jóváírások okán.

Szeretne többet tudni a kötvényekről? Olvassa el a témában készült cikkünket is!