Amortizáció

Az amortizáció a tárgyi és immateriális eszközök elavulásuk, elhasználódásuk következtében bekövetkező értékbeli csökkenést jelent.

Az értékcsökkenés mértékét az amortizációs kulcs adja meg, amely a könyvelés során az évi értékcsökkenési leírásban, az adott eszköz bruttó vagy nettó értékének hányadaként (százalékos értékben) kerül meghatározásra. Ez az értékcsökkenés költsége. Az értékcsökkenés lehet terv szerinti, vagy terven felüli, attól függően, hogy az eszköz az előre elszámolt értékcsökkenéséhez képest ténylegesen mennyire alkalmazható, működőképes és értékes a vállalat tevékenységében.

Miért fontos figyelembe venni az értékcsökkenést?

A tárgyi és immateriális eszközök képezik egy vállalat vagyonát, így ezek értékeinek csökkenése plusz költséget jelent. Az eszközök beszerzésekor érdemes megbecsülni várható élettartamot, az elhasználódás, avulás mértékét. Ezek ismeretében megállapítható, hogy egy év alatt várhatóan mennyit veszít az adott tárgy az értékéből. Ez pedig meghatározza a vállalat egy évre eső amortizációs költségét és szükség esetén új eszközök beszerzésének idejét.

Amortizáció leírása

Az amortizáció elszámolásáról a Számviteli törvény rendelkezik. Az eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.

Az értékcsökkenés mértékének meghatározásához fontos tisztában lenni a hasznos élettartammal. Ezalatt azt az időszakot értjük, ameddig a várható fizikai elhasználódás vagy a technikai avulás ellenére az eszköz még használható lesz. Bizonyos esetekben a megtermelhető darabszám, elvégezhető teljesítmény alapján is meg lehet határozni az értékét.

A maradványérték az az érték, amellyel az eszköz a hasznos élettartama végén rendelkezik. Értéke azért fontos, mert az eszköz műszaki-gazdasági élettartama jellemzően hosszabb a vállalat számára hasznos élettartamnál.

Az amortizáció mértéke terv szerinti értékcsökkenési leírás esetén tehát a várható használati idő, a fizikai elhasználódás, a tevékenységre jellemző egyéb körülmények és a maradványérték alapján határozható meg. Terven felüli értékcsökkenés esetén el kell számolni azt az összeget, amennyivel az eszköz piaci ára alacsonyabb a jelenlegi könyv szerinti értékénél.

Amortizált bekerülési érték

Az amortizációhoz kapcsolódó fogalom az amortizált bekerülési érték, amely pénzügyi instrumentumok könyvelésére vonatkozik. Az amortizált bekerülési érték egy értékelési elv, a pénzügyi eszköz hozamát vagy ráfordítását: a kamatot veszi figyelembe. Ezzel a könyvelt összeg nem a szerződésben leírt tőkeösszeg, hanem amit a gazdálkodó ténylegesen adott vagy kapott. Tehát a kapcsolódó tranzakciós költségeket, diszkontokat, prémiumokat is beleszámítják az értékébe.