Gyakori kérdések

Válassza ki, mely szolgáltatásunkkal kapcsolatban merült fel kérdése!

Online Befektetési Alapok
Online Vagyonkezelés
Privát Vagyonkezelés

Mi a zárolt egyenleg?

A zárolt egyenleg olyan pénz- vagy értékpapír egyenleget jelent, melyre már adott valamilyen megbízást (például vételi vagy visszaváltási megbízást), és még Függőben lévő státuszban van a tranzakció, azaz még nem számolódott el. Amint a megbízás teljesül, a pénzösszeg vagy értékpapír esetén a zárolt darabszám felszabadul a zárolt egyenlegből.

Miért nem jelenik meg a bankomból átutalt összeg a felületen?

A számlavezető bankból indított utalás összege az ügyfél HOLD Alapforgalmazó Zrt.-nél vezetett értékpapírszámláján a HOLD Alapforgalmazó Zrt.-hez történő beérkezés napját (T nap) követő munkanapon (T+1 nap) válik az online tranzakciós felületen hozzáférhetővé, így megbízás a beutalt összeg terhére az online rendszeren keresztül csak ettől a naptól adható, amennyiben az nem forgalmazási szünnapra esik.

Kérjük, vegye figyelembe számlavezető bankjának adott napi utalásra vonatkozó megbízási határidejét is.

Mi a megbízások beadási határideje?

Megbízást beadni bármikor lehetséges. Ahhoz, hogy kiutalás, portfóliók közötti átcsoportosítás, befektetés az adott forgalmazási napon elinduljon, legkésőbb 13:30-ig szükséges aláírni a megbízást. A 13:30 után beadott megbízások csak a következő forgalmazási napon kerülnek befogadásra.

Miért változik az egyenlegem, ha megbízást véglegesítek?

Az egyenlege azért változik, mert a megbízás véglegesítésekor zárolás alá kerül a befektetni kívánt összeg vagy a megbízással érintett értékpapír.

Miért kaptam kevesebb pénzt a szabad egyenlegemre,mint amennyi a bruttó piaci érték volt a visszaváltási megbízás megadásakor?

Magánszemély ügyfélnél, amennyiben nem Tartós Befektetési számla megszüntetésével indított tranzakciót,a bruttó piaci értékből levonásra kerülnek a törvény által meghatározott adók és járulékok, valamint az esetlegesen jelzett költségek (például visszaváltási büntető jutalék).

Nem természetes személy ügyfélnél a bruttó piaci értékből levonásra kerülnek az esetlegesen felmerülő költségek (például visszaváltási büntető jutalék), azonban a törvény által meghatározott adókat és járulékokat Önnek kell bevallania és megfizetnie az adóhatóság felé.

Miért nem felel meg a portfólió-értékelésben a papírok szabad egyenlege a megadott megbízásoknak?

Portfólió-értékelésének egyenleg változása meg kell egyezzen a Függőben lévő megbízásokban lévő tranzakciók szabad papíregyenleget mozgató tételeivel. Ha ettől eltérő egyenleget tapasztal, annak az az oka, hogy van nem véglegesített megbízása, melyet a piros X gombra kattintva törölhet.

Mit jelent az értékpapíroknál a zárolt egyenleg?

A zárolt egyenleg olyan értékpapír-egyenleget jelent, melyre már adott valamilyen megbízást (például vételi vagy visszaváltási megbízást), és még Függőben lévő státuszban van a tranzakció, azaz még nem számolódott el. Amint a megbízás teljesül, a pénzösszeg vagy értékpapír esetén a zárolt darabszám felszabadul a zárolt egyenlegből.

Miért két nappal korábbi az utolsó ismert árfolyam dátuma?

A Befektetési Jegyre adott vételi és visszaváltási megbízás megadásának időpontjában a Befektetők nem ismerik a Befektetési Jegyek pontos árfolyamát, amelyen a megbízás teljesülni fog. A teljesüléskori árfolyam csak két banki munkanappal a megbízást követően válik ismertté. Bár az Alapkezelő Nettó Eszközérték meghatározására szolgáló – az alap Kezelési Szabályzatában rögzített – értékelési elvek és módszerek rögzítésével törekedett arra, hogy a Befektetési Jegyek teljesüléskori árfolyama az Alap befektetéseinek megbízásnapi árait tükrözze, a pontos árfolyam ismeretének hiánya kockázatot jelent.

Mit jelent a bruttó piaci eredmény?

A bruttó piaci eredmény a bruttó piaci érték és a bekerülési érték különbözete, amennyiben ez pozitív szám, az azt jelzi, hogy befektetésének értéke nőtt az értékpapír megvásárlása óta eltelt időben.

Mit jelent a bruttó piaci érték?

A bruttó piaci érték az adott értékpapír darabszámának és utolsó ismert árfolyamának a szorzata, mely összeg nem tartalmazza az esetlegesen levonásra kerülő költségeket, adókat és járulékokat.

Milyen számlára utalhatok?

Az utalási számlaszámokat az alábbi linken érheti el: https://teszt.hold.hu/utalasi-adatok/

A közlemény rovatba szíveskedjen nevét és számlakódját minden esetben feltüntetni a beazonosíthatóság érdekében.