Gyakori kérdések

Válassza ki, mely szolgáltatásunkkal kapcsolatban merült fel kérdése!

Online Befektetési Alapok
Online Vagyonkezelés
Privát Vagyonkezelés

Mit jelent az értékpapíroknál a zárolt egyenleg?

A zárolt egyenleg olyan értékpapír-egyenleget jelent, melyre már adott valamilyen megbízást (például vételi vagy visszaváltási megbízást), és még Függőben lévő státuszban van a tranzakció, azaz még nem számolódott el. Amint a megbízás teljesül, a pénzösszeg vagy értékpapír esetén a zárolt darabszám felszabadul a zárolt egyenlegből.

Miért két nappal korábbi az utolsó ismert árfolyam dátuma?

A Befektetési Jegyre adott vételi és visszaváltási megbízás megadásának időpontjában a Befektetők nem ismerik a Befektetési Jegyek pontos árfolyamát, amelyen a megbízás teljesülni fog. A teljesüléskori árfolyam csak két banki munkanappal a megbízást követően válik ismertté. Bár az Alapkezelő Nettó Eszközérték meghatározására szolgáló – az alap Kezelési Szabályzatában rögzített – értékelési elvek és módszerek rögzítésével törekedett arra, hogy a Befektetési Jegyek teljesüléskori árfolyama az Alap befektetéseinek megbízásnapi árait tükrözze, a pontos árfolyam ismeretének hiánya kockázatot jelent.

Mit jelent a bruttó piaci eredmény?

A bruttó piaci eredmény a bruttó piaci érték és a bekerülési érték különbözete, amennyiben ez pozitív szám, az azt jelzi, hogy befektetésének értéke nőtt az értékpapír megvásárlása óta eltelt időben.

Mit jelent a bruttó piaci érték?

A bruttó piaci érték az adott értékpapír darabszámának és utolsó ismert árfolyamának a szorzata, mely összeg nem tartalmazza az esetlegesen levonásra kerülő költségeket, adókat és járulékokat.