HOLD USD PB3

Alapok Alapja

Havi portfóliójelentés

Féléves jelentés

Éves jelentés

Indulás éve

2015

Alap kategóriája

Abszolút hozamú alap

Ajánlott befektetési időtáv

Legalább 3 év

Kockázati besorolás

Magas

ÁRFOLYAM
3 hónap 1 év 2 év 3 év 5 év Teljes időszak


Árfolyam adatok letöltése

ÉVESÍTETT HOZAMOK

2024.06.10 napon

Elmúlt 1 év
16.09%
Elmúlt 3 év
7.05%
Elmúlt 5 év
8.85%
Indulás óta
6.37%

NAPTÁRI HOZAMOK

2023
14.02%
2022
-1.4%
2021
10.88%
2020
7.82%
2019
8.18%
2018
2.11%
2017
2.35%
2016
5.83%
2015
0.03%
2014
-


AZ ALAP STRATÉGIÁJA

HOLD USD PB3 Alapok Alapjának célja amerikai dollárban számolva az amerikai dollárban denominált amerikai államkötvények által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alap magasabb kockázatú instrumentumokat (döntően kollektív befektetési értékpapírokat) is vásárol és ad el, alapvetően fundamentális alapon történő elemzésekre támaszkodva, de a technikai időzítést is figyelembe véve, az eszközöket szelektíven kiválasztva. Ha viszont a HOLD Alapkezelő nem lát megfelelő lehetőséget magasabb kockázatú instrumentumokban, akkor alacsony kockázatú eszközökbe (döntően diszkontkincstárjegyekbe, államkötvényekbe) fekteti az Alap tőkéjét, egészen addig, amíg jó vételi vagy eladási lehetőségek nem adódnak. Az Alap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: legnagyobb részt (legalább 80 százalékban) kollektív befektetési értékpapírok, emellett kisebb súllyal bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve (vállalati és állam) kötvények, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre vonatkozó származtatott ügyletek. Az Alap amerikai dollárban denominált. Annak érdekében, hogy az Alap USD kitettsége fennálljon, a HOLD Alapkezelő (ahol szükséges) deviza forward ügyleteket köt fedezeti célból.

Kockázati besorolás: A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap bencmarkjának elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgáltak Alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának.

Forgalmazói kör

  • HOLD Alapforgalmazó Zrt.
  • Concorde Értékpapír Zrt.

Jelenleg nincsenek letölthető fájlok.

Havi portfóliójelentés